P-3 Srpski jezik kao zavičajni

P-3 Srpski jezik kao zavičajni

P-3 Srpski jezik kao zavičajni

Trajanje kursa: 24 časa

Oblik rada: Individualni

Svrha programa: Kurs srpskog jezika kao zavičajnog namenjen je učenicima koji poseduju osnovna znanja srpskog jezika, neophodna za obavljanje svakodnevne komunikacije. Tokom kursa učenici bi trebalo da uvećaju svoje znanje srpskog jezika na gramatičkom, leksičkom i sociokulturnom nivou. Usavršavanjem srpskog jezika na nivou B1 polaznici postaju konkurentni na tržištu rada i obezbeđuju sebi priliku da ostvare uspešniju karijeru.

Cilj programa: Cilj programa je osposobljavanje učenika da razume i učestvuje, bez prethodne pripreme, u obavljanju svakodnevne komunikacije na standardnom srpskom jeziku. Polaznik stiče nova znanja iz oblasti gramatike, leksikologije, pravopisa i kulture srpskoga naroda.

Opšti ishodi učenja: Nakon završetka kursa polaznik razume standardni srpski jezik u školi, na poslu ili prilikom obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti. Učenik može da dela u većini životnih situacija bez prethodne pripreme (na primer, tokom putovanja ili pisanja jednostavnijih tekstova), ali i da opiše svoja iskustva u vezi sa određenim događajima, snovima, očekivanjima i ambicijama, dajući jasna i logična objašnjenja svojih razmišljanja i planova.

Broj lekcija: 18 lekcija

Predavač: Đorđe Šunjevarić

Lessons

Assignments

 1. Zdravo!

  Dovršiti rečenice ćirilicom
 2. Škola

  Odgovoriti na pitanja
 3. Opis

  Rešiti zadatke
 4. Sport

  Osmisliti dijalog

No Comments

Post a Reply

Predavači