“Povratak sebi” – održana prva radionica

“Povratak sebi” – održana prva radionica – Tim psihološke podrške Akademske srpske asocijacije, 16. decembra 2022. održao je svoju prvu radionicu pod nazivom „Povratak sebi“. Radionica je realizovana u prostorijama ASA-e. Cilj radionice je bio pronaći odgovore na pitanje: „Kako biti srećan i zadovoljan na poslu“.

U uvodnom delu, PEAT procesor Tamara Ćirić, predstavila je radionicu i bliže upoznala prisutne sa ovom tehnikom koja pomaže u procesu rada na sebi. Ono što PEAT (Primarne energije – aktivacija i transcedencija) metodu čini drugačijom od ostalih duhovno-psiholoških metoda jeste oslobađanje negativnih naboja koji su vrlo često u našim životima. Zašto smo stalno nesrećni i umorni od svakodnevnice? Kako smo dozvolili da gomilamo bes, tugu, osećaj krivice i kako, naizgled obične poslovne aktivnosti (zvono alarma pred posao, pokvaren štampač, nerazumevanje sa kolegom), mogu da nas dovedu do anksioznosti i dubokog nezadovoljstva svojim životom?

Povratak sebi, prva radionica

U ovom delu priče fokus je stavljen na promenu uverenja. Ja MORAM ići na posao u – ja BIRAM ići na posao. Na taj način smanjuje se frustracija i automatski se podiže vibracija: iz prisile prelazimo u poziciju sopstvenog izbora.

S obzirom na aktuelnu temu, među prisutnima su se istakla različita iskustva. Većinom su se odnosila na probleme u komunikaciji – odnos sa kolegom ili nadležnim ili na želju za davanjem otkaza. Vrlo brzo su se nametnuli i odgovori na sledeću temu.

održana prva radionica

Grupna terapija

Peat procesor Nenad Jovanović posebnu pažnju je posvetio problemu  – strah od gubitka i promene posla.  Prikazana su različita negativna uverenja uz interakciju sa prisutnima koji su navodili lične strahove: finansijski gubitak; odbačenost društva; pitanja – da li sam dovoljno sposoban da nađem novi posao; egzistencionalni strah itd. Potom su na zanimljiv način predstavljene dve različite percepcije ovog problema: ugao nesigurne i ugao sigurne osobe. Na primeru nesigurne i sigurne osobe prikazana su kontrastna uverenja kroz konkretne rečenice:

SIGURNA: „Ja mogu, vredim, želim da dam otkaz. Ovo je sjajna prilika za mene i moju budućnost“.

NESIGURNA: „Ne mogu, neću uspeti, bojim se. Ovde mi je sigurno i istrpeću svako novo iskušenje jer ne mogu drugačije da prehranim porodicu“.

Lako se došlo do zaključka da sigurna osoba preuzima odgovornost za svoj život za razliku od nesigurne osobe, ona prevazilazi prepreke i u stanju je da u svemu uvidi pozitivan ishod, što je sasvim sigurno usmerava ka povoljnoj karijeri. S druge strane, osoba koja nije sigurna u sebe i svoje kvalitete nije u mogućnosti da na bilo koji način napreduje, već će zbog taloženja negativnih emocija, izvesno, svom psihičkom zdravlju naneti mnogo štete.

Povratak sebi, prva radionica

PEAT tehnika – individualna terapija

Zatim smo se, nakon obraćanja našeg trećeg Peat procesor Emilije Todorović, koja je govorila o PEAT procesu, upoznali sa istim na konkretnom primeru. Iz publike se dobrovoljno javila devojka i  ukratko je predstavila situaciju na svom poslu koja joj je proizvela veliki stres. Na ovom primeru smo uočili da je ona, donekle, uspela da se poveže sa sobom i svojim emocionalnim nabojima proizašlim iz ovog problema – strah, bes, tuga i bol.

prva radionica, PEAT terapija

Emilija je navela 4 elementa PEAT-a: slika, misao, emocija i telesna senzacija. Uz stimulaciju određene tačke na očima i pravilnim vežbama disanja, ovaj tip tretmana omogućio je izbacivanje psihološke traume iz podsvesti. Proces je trajao 15-20 minuta, a postojeći problem se može potpuno rešiti kroz nekoliko terapija.

Svi učesnici radionice bili su izuzetno zadovoljni svime što su čuli, saznali i primenili. Mnogi su stekli nova znanja,  a neki su proširili postojeća.

Akademska srpska asocijacija poziva sve zainteresovaneda se prijave za ovu vrstu terapije.

Takođe, organizacija će nastaviti sa radom, te se očekuje mnogo radionica na nove teme – ljubavi/ partnerstva, međuljudskih odnosa, zdravlja, života u inostranstvu itd.

Za više informacija o radionicama možete se informisati na instagram profilu ili putem imejla asapeatproces@gmail.com.