Tamara Ćirić, PEAT procesor

Tamara Ćirić, PEAT procesor Akademske srpske asocijacije

PEAT procesor Akademske srpske asocijacije – Tamara Ćirić je rođena i živi u Nišu. Živela i radila je 7 godina u Americi. Od 2006. godine je član Društva psihologa Srbije.

 

Obrazovanje:

 

Od 2006. – član Društva psihologija Srbije

Živela i radila je 7 godina u Americi.

Radno iskustvo: 

 1. Osnivač i predsednik udruženja Akademska srpska asocijacije
 2. Gradska uprava grada Niša, služba za poslove gradonačelnika – Šef kancelarije za saradnju sa dijasporom.
  Kasnije je radila u Odseku za kulturu i informisanje grada Niša
 3. Kulturni centar „Sveti Sava“ Čikago

Dodatne edukacije:

 1. Obuka za PEAT pocesora Niš po metodama Živorada Mihajlovića Slavinskog.
 2. Obuka „Inteziv direktnog iskustva istine“ Beograda Desimira D. Ivanovića.
 3. Obuka za prvi stepen tradicionalnog USUI Reikija

Priznanja:

 1. Počasni član Kola srpskih sestara Niš
 2. Dobitnik priznanja Tesline naučne fondacije iz Filadelfije za doprinos saradnji dijaspore sa maticom tokom Dana dijaspore na Univerzitetu Singidunum

Bibliografija

Psihologija stvaralaštva:
 1. Tamara Ćirić, Igor Petrović, Jelena Stanković, Marina Đorić. Kriza u stvaralačkom procesu i njene manifestacije kod učenika srednje umetničke škole. 48. naučno-stručni skup Sabor psihologa, Dometi psihologije danas, Vrnjačka Banja, od 8. do 11. novembra 2000., Knjiga rezimea str. 36.
 2. Tamara Ćirić, Jelisaveta Todorović, Snežana Vidanović. Odnosi sa roditeljima i emocionalni profil likovno nadarenih učenika. 55. naučno-stručni skup Sabor psihologa, Psihologija u Srbiji, Srbija u Evropi, Donji Milanovac, od 23. do 26. maja 2007., Knjiga rezimea str. 127-130.
Dijaspora – razlog odlaska, odnos matice i dijaspore, proces readmisije i položaj mladih u dijaspori:
 1. Tamara Ćirić, Marija Sinđić, Jelena Matković. Osobine ličnosti i porodični odnosi maturanata koji imaju tendeciju da studiraju ili rade van Republike Srbije. 62. međunarodni naučno-stručni skup Sabor psihologa, Profesionalni razvoj psihologa, Zlatibor, od 28. do 31. maja 2014., Knjiga rezimea str. 27.
 2. Tamara Ćirić. Saradnja univerziteta sa mladim stručnjacima u Srbiji koji žele da napuste zemlju, srpskom intelektualnom dijasporom i povratnicima. Drugi po redu časopis “Balkanske sinteze – časopis za društvena pitanja, kulturu i regionalni razvoj”, Niš, 2015.
 3. Tamara Ćirić, Jelisaveta Todorović. Porodični i personalni činioci interesovanja studenata Univerziteta u Nišu za odlazak u inostranstvo. Materijal prezentovan na međunarodnom naučnom skupu “Odliv mozgova – uzroci i posledice na nacionalni razvoj indetiteta”, Niš. 19. jun 2015.
 4. Tamara Ćirić, Marija Sinđić, Jelena Matković. Informisanost i stavovi građana Srbije o kulturnom nasleđu Srbije u inostranstvu i odnosima matice i dijaspore. 6. međunarodna naučna konferencija Diplomatija i kultura Srbije: Stanje i perspektiva, Beograd, 29. jun 2015.
 5. Jelisaveta Todorović, Tamara Ćirić. Dominantni psihološke karakteristike ličnosti mladih ljudi koji žele da napuste zemlju. 11. međunarodni naučni skup – Dani primenjene psihologije, Savremena istraživanja u psihologiji, Niš, 26. septembar 2015.
 6. Tamara Ćirić, Marija Sinđić, Jelena Matković. Zadovoljstvo životom, socijalna i emocionalna usamljenost kod mladih u dijaspori i matici. 10. međunarodni naučnom skupu – Dani primenjene psihologije, Pojedinac i okruženje, Niš, od 26. do 27. septembra 2014.
Srpski kao zavičajni jezik:
 1. Tamara Ćirić, Marija Sinđić. Istraživanje učenja srpskog jezika kao zavičajnog – između mladih iz dijaspore i matice. Međunarodni naučni skup, Materijalna i duhovna kultura Srba u multietničkim sredinama i/ili perifernim oblastima, Niš, od 16. do 17. oktobra 2015.
Psihologija rada:
 1. Tamara Ćirić, prezentacija. Profesionalni razvoj psihologa u organima lokalne samouprave, psiholog u kancelariji za saradnju sa dijasporom. 62. međunarodni naučno-stručni skup Sabor psihologa, Profesionalni razvoj psihologa, Zlatibor, od 28. do 31. maja 2014., Knjiga rezimea str. 140.