Тамара Ћирић, ПЕАТ процесор

Тамара Ћирић

ПЕАТ процесор Академске српске асоцијације - Тамара Ћирић је рођена и живи у Нишу. Живела и радила је 7 година у Америци. Од 2006. године је члан Друштва психолога Србије.   Образовање: од 1999/2000. до 2006. - Филозофски факулет у Нишу, департман за психологију   Од 2006. - члан Друштва...

Ненад Јовановић, ПЕАТ процесор

Ненад Јовановић

ПЕАТ процесор Академске српске асоцијације - Ненад Јовановић је рођен и живи у Београду. По занимању је дипломирани теолог.  Образовање: Православни богословски факултет Универзитета у Београду Радно искуство:  Спортска гиманзија у Београду – вероучитељ  Дописник и уређивач рубрике Православље у новинама „Огледало" за подручје САД од 2010. до 2018. године...

Емилија Тодоровић, ПЕАТ процесор

Емилија Тодоровић

ПЕАТ процесор Академске српске асоцијације - Емилија Тодоровић је рођена и живи у Нишу. По занимању је дипломирани правник. Образовање: Правни факултет  - Универзитет у Нишу Радно искуство:  Основни суд у Нишу  Додатне едукације: Обука за ПЕАТ поцесора Ниш по методама Живорада Михајловића Славинског Полазник школе Еклектичке психотерапије