Тамара Ћирић, ПЕАТ процесор

Тамара Ћирић, ПЕАТ процесор Академске српске асоцијације

ПЕАТ процесор Академске српске асоцијације – Тамара Ћирић је рођена и живи у Нишу. Живела и радила је 7 година у Америци. Од 2006. године је члан Друштва психолога Србије.

 

Образовање:

 

Од 2006. – члан Друштва психологија Србије

Живела и радила је 7 година у Америци.

Радно искуство: 

 1. Оснивач и председник удружења Академска српска асоцијације
 2. Градска управа града Ниша, служба за послове градоначелника – Шеф канцеларије за сарадњу са дијаспором.
  Касније је радила у Одсеку за културу и информисање града Ниша
 3. Културни центар „Свети Сава“ Чикаго

Додатне едукације:

 1. Обука за ПЕАТ поцесора Ниш по методама Живорада Михајловића Славинског.
 2. Обука „Интезив директног искуства истине“ Београда Десимира Д. Ивановића.
 3. Обука за први степен традиционалног УСУИ Реикија

Признања:

 1. Почасни члан Кола српских сестара Ниш
 2. Добитник признања Теслине научне фондације из Филаделфије за допринос сарадњи дијаспоре са матицом током Дана дијаспоре на Универзитету Сингидунум

Библиографија

Психологија стваралаштва:
 1. Тамара Ћирић, Игор Петровић, Јелена Станковић, Марина Ђорић. Криза у стваралачком процесу и њене манифестације код ученика средње уметничке школе. 48. научно-стручни скуп Сабор психолога, Домети психологије данас, Врњачка Бања, од 8. до 11. новембра 2000., Књига резимеа стр. 36.
 2. Тамара Ћирић, Јелисавета Тодоровић, Снежана Видановић. Односи са родитељима и емоционални профил ликовно надарених ученика. 55. научно-стручни скуп Сабор психолога, Психологија у Србији, Србија у Европи, Доњи Милановац, од 23. до 26. маја 2007., Књига резимеа стр. 127-130.
Дијаспора – разлог одласка, однос матице и дијаспоре, процес реадмисије и положај младих у дијаспори:
 1. Тамара Ћирић, Марија Синђић, Јелена Матковић. Особине личности и породични односи матураната који имају тендецију да студирају или раде ван Републике Србије. 62. мeђународни научно-стручни скуп Сабор психолога, Професионални развој психолога, Златибор, од 28. до 31. маја 2014., Књига резимеа стр. 27.
 2. Тамара Ћирић. Сарадња универзитета са младим стручњацима у Србији који желе да напусте земљу, српском интелектуалном дијаспором и повратницима. Други по реду часопис “Балканске синтезе – часопис за друштвена питања, културу и регионални развој”, Ниш, 2015.
 3. Тамара Ћирић, Јелисавета Тодоровић. Породични и персонални чиниоци интересовања студената Универзитета у Нишу за одлазак у иностранство. Материјал презентован на међународном научном скупу “Одлив мозгова – узроци и последице на национални развој индетитета”, Ниш. 19. јун 2015.
 4. Тамара Ћирић, Марија Синђић, Јелена Матковић. Информисаност и ставови грађана Србије о културном наслеђу Србије у иностранству и односима матице и дијаспоре. 6. међународна научна конференција Дипломатија и култура Србије: Стање и перспектива, Београд, 29. јун 2015.
 5. Јелисавета Тодоровић, Тамара Ћирић. Доминантни психолошке карактеристике личности младих људи који желе да напусте земљу. 11. мeђународни научни скуп – Дани примењене психологије, Савремена истраживања у психологији, Ниш, 26. септембар 2015.
 6. Тамара Ћирић, Марија Синђић, Јелена Матковић. Задовољство животом, социјална и емоционална усамљеност код младих у дијаспори и матици. 10. мeђународни научном скупу – Дани примењене психологије, Појединац и окружење, Ниш, од 26. до 27. септембра 2014.
Српски као завичајни језик:
 1. Тамара Ћирић, Марија Синђић. Истраживање учења српског језика као завичајног – између младих из дијаспоре и матице. Међународни научни скуп, Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Ниш, од 16. до 17. октобра 2015.
Психологија рада:
 1. Тамара Ћирић, презентација. Професионални развој психолога у органима локалне самоуправе, психолог у канцеларији за сарадњу са дијаспором. 62. мeђународни научно-стручни скуп Сабор психолога, Професионални развој психолога, Златибор, од 28. до 31. маја 2014., Књига резимеа стр. 140.