Tamara Ćirić, Osnivač i predsednik Akademske srpske asocijacije

Osnivač i predsednik Akademske srpske asocijacije

Ime i prezime: Tamara Ćirić

Obrazovanje: Filozofski fakultet u Nišu, departman za psihologiju (od 1999/2000. do 2006.)

Od 2006. član Društva psihologija Srbije

Živela i radila je 7 godina u Americi.

Radno iskustvo:

 1.  Osnivač i predsednik udruženja Akademska srpska asocijacija
 2. Gradska uprava grada Niša, služba za poslove gradonačelnika – Šef kancelarije za saradnju sa dijasporom.
  Kasnije je radila u Odseku za kulturu i informisanje grada Niša
 3.  Kulturni centar „Sveti Sava“ Čikago

Rad u nevladinom sektoru:

 1.  Jedan od osnivača nevladine organizacije za psihološku podršku „Serbian – ARC“ Čikago
 2.  Koordinator projekata “Bukvar tolerancije” u nevladinoj organizaciji „Hajde Da“, Niš
 3.  Koordinator na projektu „Sprečavanje nasilja među decom“ u nevladinoj organizaciji „Protekta“ Niš

Dodatne edukacije:

 1. Obuka za PEAT pocesora Niš po metodama Živorada Mihajlovića Slavinskog
 2. Obuka za prvi stepen tradicionalnog USUI Reikija
 3. Obuka “Inteziv direktnog iskustva istine” Beograd  Desimira D. Ivanovića
 4. International Management Institute ITEC Programme on „Cross Cultural Understaning and Strategies for Business Growth in Emerging Economies“, Campus New Delhi

Ostala iskustva:

 1. Učešće u izradi akcionog plana razvoja grada u periodu od 2015. do 2020. – koordinator podgrupa za dijasporu
 2. Učešće u izradi akcionog plana razvoja grada od 2015. do 2022. – učesnik podgrupa za privlačenje investicija
 3. Idejni tvorac onlajn portala „Virtuelni matičar za dijasporu“ 2014. godine
 4. Idejni tvorac programa onlajn učenja srpskog kao zavičajnog – stranog jezika 2014. godine.

Priznanja:

 1. Počasni član Kola srpskih sestara Niš
 2. Dobitnik priznanja Tesline naučne fondacije iz Filadelfije za doprinos saradnji dijaspore sa maticom tokom Dana dijaspore na Univerzitetu Singidunum

Bibliografija

Psihologija stvaralaštva:
 1. Tamara Ćirić, Igor Petrović, Jelena Stanković, Marina Đorić. Kriza u stvaralačkom procesu i njene manifestacije kod učenika srednje umetničke škole. 48. naučno-stručni skup Sabor psihologa, Dometi psihologije danas, Vrnjačka Banja, od 8. do 11. novembra 2000., Knjiga rezimea str. 36.
 2. Tamara Ćirić, Jelisaveta Todorović, Snežana Vidanović. Odnosi sa roditeljima i emocionalni profil likovno nadarenih učenika. 55. naučno-stručni skup Sabor psihologa, Psihologija u Srbiji, Srbija u Evropi, Donji Milanovac, od 23. do 26. maja 2007., Knjiga rezimea str. 127-130.
Dijaspora – razlog odlaska, odnos matice i dijaspore, proces readmisije i položaj mladih u dijaspori:
 1. Tamara Ćirić, Marija Sinđić, Jelena Matković. Osobine ličnosti i porodični odnosi maturanata koji imaju tendeciju da studiraju ili rade van Republike Srbije. 62. međunarodni naučno-stručni skup Sabor psihologa, Profesionalni razvoj psihologa, Zlatibor, od 28. do 31. maja 2014., Knjiga rezimea str. 27.
 2. Tamara Ćirić. Saradnja univerziteta sa mladim stručnjacima u Srbiji koji žele da napuste zemlju, srpskom intelektualnom dijasporom i povratnicima. Drugi po redu časopis „Balkanske sinteze – časopis za društvena pitanja, kulturu i regionalni razvoj“, Niš, 2015.
 3. Tamara Ćirić, Jelisaveta Todorović. Porodični i personalni činioci interesovanja studenata Univerziteta u Nišu za odlazak u inostranstvo. Materijal prezentovan na međunarodnom naučnom skupu „Odliv mozgova – uzroci i posledice na nacionalni razvoj indetiteta“, Niš. 19. jun 2015.
 4. Tamara Ćirić, Marija Sinđić, Jelena Matković. Informisanost i stavovi građana Srbije o kulturnom nasleđu Srbije u inostranstvu i odnosima matice i dijaspore. 6. međunarodna naučna konferencija Diplomatija i kultura Srbije: Stanje i perspektiva, Beograd, 29. jun 2015.
 5. Jelisaveta Todorović, Tamara Ćirić. Dominantni psihološke karakteristike ličnosti mladih ljudi koji žele da napuste zemlju. 11. međunarodni naučni skup – Dani primenjene psihologije, Savremena istraživanja u psihologiji, Niš, 26. septembar 2015.
 6. Tamara Ćirić, Marija Sinđić, Jelena Matković. Zadovoljstvo životom, socijalna i emocionalna usamljenost kod mladih u dijaspori i matici. 10. međunarodni naučnom skupu – Dani primenjene psihologije, Pojedinac i okruženje, Niš, od 26. do 27. septembra 2014.
Srpski kao zavičajni jezik:
 1. Tamara Ćirić, Marija Sinđić. Istraživanje učenja srpskog jezika kao zavičajnog – između mladih iz dijaspore i matice. Međunarodni naučni skup, Materijalna i duhovna kultura Srba u multietničkim sredinama i/ili perifernim oblastima, Niš, od 16. do 17. oktobra 2015.
Psihologija rada:
 1. Tamara Ćirić, prezentacija. Profesionalni razvoj psihologa u organima lokalne samouprave, psiholog u kancelariji za saradnju sa dijasporom. 62. međunarodni naučno-stručni skup Sabor psihologa, Profesionalni razvoj psihologa, Zlatibor, od 28. do 31. maja 2014., Knjiga rezimea str. 140.