Courses

About Courses

Projekat ,,ONLAJN UČENjE SRPSKOG JEZIKA PUTEM SKAJPAˮ osmišljen je radi popularizacije srpskog jezika, kulture i istorije među pripadnicima dijaspore. Organizovan je od strane Akademske Srpske Asocijacije, a podržan od strane  Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Filozofskog fakulteta iz Niša.

Tokom projekta studenti Srbistike, koji su prošli odgovarajuću obuku iz oblasti Metodike nastave srpskog jezika kao zavičajnog, drže dva puta nedeljno časove srpskog jezika učenicima iz dijaspore.

View All Courses

Stay in contact with us

Our process

Step 01

Prijava

Molimo Vas da popunite prijavu koja se nalazi na sledećoj adresi:

Step 02

Selekcija učesnika

Provera ispunjenosti uslova predočenih u opisu projekta.

Step 03

Povezivanje sa nastavnikom

Upoznavanje sa dodeljenim nastavnikom srpskog jezika

Step 04

Izrada ulaznog testa

Određivanje nivoa poznavanja srpskog jezika.

Step 05

Prisustvo časovima

Učenje srpskog jezika sa kvalifikovanim nastavnicima srpskog jezika i književnosti.

Step 06

Izrada završnog testa

Provera napretka u učenju jezika.

Step 07

Završetak kursa i dodela sertifikata

Provera napretka u učenju jezika.