P-14 Kurs srpskog jezika

P-14 Kurs srpskog jezika

P-14 Kurs srpskog jezika

Trajanje kursa: 24 časa

Oblik rada: Individualni

Svrha programa: Kurs srpskog jezika kao stranog namenjen je onim kandidatima koji poseduju osnovna znanja srpskog jezika koja su im neophodna za obavljanje svakodnevne komunikacije. Tokom kursa, kandidati bi trebalo da uvećaju svoje znanje srpskog jezika na gramatičkom, leksičkom i sociokulturnom nivou.

Cilj programa: Cilj programa je osposobljavanje kandidata da razume i učestvuje, bez prethodne pripreme, u obavljanju svakodnevne komunikacije na standardnom srpskom jeziku. Polaznik stiče nova znanja iz oblasti gramatike, leksikologije, pravopisa i kulture srpskoga naroda.

Opšti ishodi učenja: Nakon završetka kursa polaznik razume standardni srpski jezik u školi, na poslu ili prilikom obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti. Kandidat može da dela u većini životnih situacija bez prethodne pripreme (na primer, tokom putovanja ili pisanja jednostavnijih tekstova), ali i da opiše svoja iskustva u vezi sa određenim događajima, snovima, očekivanjima i ambicijama, dajući jasna i logična objašnjenja svojih razmišljanja i planova.

 

Lessons

No Comments

Post a Reply

Predavači