P-14 Kurs srpskog jezika

Fifi Dragan Lukić

FifiU uvodnom delu nastavnik čita učenici pesmu Fifi Dragana Lukića. Nakon toga učenica čita pesmu, a zatim zajedno prevode pesmu.

U razvojnom delu čas nastavnik pokreće razgovor o slovima F, Č i C a zatim sa učenicom zajedno rešavaju nastavni listič kako bi utvrdili naučena slova. Učenica na osnovu slika prepoznaje predmeta u kojima se nalaze slova o kojima je reč na casu na početku, na kraju kao i u sredini reči.

U završnom delu časa nastavnik zadaje rebus učenici dok je akcenat na slovima naučenim tog časa.

Upoznavanje sa abecedom (drugi deo) (Prev Lesson)
Back to P-14 Kurs srpskog jezika

No Comments

Post a Reply

Course Curriculum

  • 45 mins
  • 1 hour 30 mins
  • 45 mins
  • 45 mins
Predavač
Maša Nikolić
Role : ASA Predavač
Read More