P-14 Kurs srpskog jezika

Upoznavanje sa abecedom (drugi deo)

U uvodnom delu časa  teče razgovor sa učenicom o sportu kojim se bavi. Kroz sportske teme utvrdjujemo prethodno naučena slova.

U razvojnom delu učenik dobija informacije o pisanju prvih 10 grafema abecede. Predočavaju se karakteristike ovih slova, smišljaju primeri kako bi se te grafeme lakše usvojila I povezale sa poznatim iz alfabeta. Pored svakog slova učenica crta sliku kao podsetnik na odredjeno slovo. Osnovne postavke ove lekcije jesu početničko upoznavanje sa pisanjem odredjenih slova I njihovo usvajanje u rečima. Navode se primeri gde se odredjeno slovo nalazi u početno, središnjoj I krajnjoj poziciji.

U završnom delu casa se ponovo igra igrica Akronima kroz koju vežbamo slova naučena na tom času.

Učenje slova (Prev Lesson)
(Next Lesson) Fifi Dragan Lukić
Back to P-14 Kurs srpskog jezika

No Comments

Post a Reply

Course Curriculum

  • 45 mins
  • 1 hour 30 mins
  • 45 mins
  • 45 mins
Predavač
Maša Nikolić
Role : ASA Predavač
Read More