P-13 Kurs srpskog jezika A1

Latinično pismo: revizija ,,kritičnih” glasova i slova

 

Pre početka revizije i detaljnijeg objašnjavanja latiničnog pisma, čas započinjemo osvrtanjem na jučerašnji državni praznih mnogih slovenskih zemalja, tj. Dan Sv. Ćirila i Metodija i učenika uvodimo u osnovne činjenice u vezi sa počecima slovenske i srpske pismenosti.

U razvojnom delu na sopstvenim primerima, koje učenik sluša pa zapisuje, vežbamo sa učenikom kritične glasove i slova, kojih nema u engleskoj abecedi, a ni španskoj.

Za kraj učenik sam piše imena država na Balkanu, kako bi vežbao izgovor i pisanje.

Upoznavanje sa srpskim pismom – izgovor i pravila/ Introducing the Serbian alphabet – pronunciation and rules (Prev Lesson)
(Next Lesson) Upoznavanje sa ćiriličnim pismom
Back to P-13 Kurs srpskog jezika A1

No Comments

Post a Reply

Course Curriculum

  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
Predavač
Ana Krstić
Role : ASA Predavač
Read More