P-13 Kurs srpskog jezika A1

Upoznavanje sa ćiriličnim pismom

Na samom početku učenika motivišemo čitanjem srpskih poslovica na latinici, sa kritičnim glasovima, i tražimo ekvivalente u njegovom prvom jeziku. Potom proveren domaći od prošlog puta, tj. izdvajanje slova i glasova koji se razlikuju i koji su slični u latinici i ćirilici, a potom je učenik uveden u pismo ćirilice iscela. Serbian-Cyrillic

Na času se vežba čitanje i pisanje svakog slova pojedinačno i uočavaju se razlike u odnosu na latinično slovo. Treba imati na umu da ovo pismo sa učenikom radimo samo u pregledu, pošto je početnik i u ostatku kursa će se služiti latinicom, koju dodatno utvrđujemo kroz razne vežbe.

Za kraj se učenik vežba tako što prepisuje reči sa latinice na ćirilicu.

Latinično pismo: revizija ,,kritičnih” glasova i slova (Prev Lesson)
(Next Lesson) Upoznavanje na srpskom – leksika i prezent
Back to P-13 Kurs srpskog jezika A1

No Comments

Post a Reply

Course Curriculum

  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
Predavač
Ana Krstić
Role : ASA Predavač
Read More