P-13 Kurs srpskog jezika A1

Postavljanje pitanja u srpskom – proširivanje i utvrđivanje znanja

Čas je započet proverom domaćeg zadatka, kao i ponavljanjem učenikovih znanja u vezi sa postavljanjem pitanja u srpskom, a ono se dovodi u vezu sa postavljanjem pitanja u španskom, kao jednom od načina formulisanja pitanja i u srpskom, ali ne i jedinom.

Na Word dokumentu su zabeležena sva pravila i primeri, a zatim učenik sam rešava zadatke u vezi sa pređenom jedinicom.Lession 15. 6. 2019.

 

Razgovor – upoznavanje: osnovna leksika; negacija glagola (negativne rečenice) – utvrđivanje (Prev Lesson)
(Next Lesson) Rodbinski odnosi, uvod u rod imenica- Family relations, introduction to the gender of the nouns
Back to P-13 Kurs srpskog jezika A1

No Comments

Post a Reply

Course Curriculum

  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
Predavač
Ana Krstić
Role : ASA Predavač
Read More