P-13 Kurs srpskog jezika A1

Razgovor – upoznavanje: osnovna leksika; negacija glagola (negativne rečenice) – utvrđivanje

Na početku proveravamo domaći zadatak zadat na prošlom času, a koji se delimično doticao i materije koja će se detaljnije utvrđivati na ovom času. Homework, 8.6. 2019.

Učenikov materijal za rad je Word dokument sa četiri dijaloga, u kojima utvrđuje leksiku upoznavanja, ali dopunjuje novim izrazima i frazama, koje su ponovljene u tabeli ispod razgovora.Lession 13.6.2019.

Učenik sam čita razgovore, ali i pored leksike, zastajemo na oblicima ličnih zamenica, kao i glagola jesam, odnosno nisam.

Učeniku na kraju zadajemo da formira pitanja na osnovu razgovora, kao i da da negativne odgovore umesto potvrdnih.

 

Upoznavanje na srpskom – leksika, prezent, postavljanje pitanja (Prev Lesson)
(Next Lesson) Postavljanje pitanja u srpskom – proširivanje i utvrđivanje znanja
Back to P-13 Kurs srpskog jezika A1

No Comments

Post a Reply

Course Curriculum

  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 15 mins
  • 1 hour 0 mins
Predavač
Ana Krstić
Role : ASA Predavač
Read More