P-14 Kurs srpskog jezika

Učenje slova

U uvodnom delu časa učenik se motiviše kroz igricu Na slovo na slovo.

U razvojnom delu učenik dobija informacije o pisanju prvih 19 grafema abecede. Predočavaju se karakteristike ovih slova, smišljaju primeri kako bi se te grafeme lakše usvojila I povezale sa poznatim iz alfabeta. Pored svakog slova učenica crta sliku kao podsetnik na odredjeno slovo. Osnovne postavke ove lekcije jesu početničko upoznavanje sa pisanjem odredjenih slova I njihovo usvajanje u rečima. Navode se primeri gde se odredjeno slovo nalazi u početno, središnjoj I krajnjoj poziciji.

U završnom delu casa se ponovo igra igrica Na slovo na slovo ali se akcenat stavlja na slova koja su obradjena na tom času.

Upoznavanje (Prev Lesson)
(Next Lesson) Upoznavanje sa abecedom (drugi deo)
Back to P-14 Kurs srpskog jezika

No Comments

Post a Reply

Course Curriculum

  • 45 mins
  • 1 hour 30 mins
  • 45 mins
  • 45 mins
Predavač
Maša Nikolić
Role : ASA Predavač
Read More