Тамара Ћирић, Оснивач и председник Академске српске асоцијације

Оснивач и председник Академске српске асоцијације

Име и презиме: Тамара Ћирић

Образовање: Филозофски факултет у Нишу, департман за психологију (од 1999/2000. до 2006.)

Од 2006. члан Друштва психологија Србије

Живела и радила је 7 година у Америци.

Радно искуство:

 1.  Оснивач и председник удружења Академска српска асоцијација
 2. Градска управа града Ниша, служба за послове градоначелника – Шеф канцеларије за сарадњу са дијаспором.
  Касније је радила у Одсеку за културу и информисање града Ниша
 3.  Културни центар „Свети Сава“ Чикаго

Рад у невладином сектору:

 1.  Један од оснивача невладине организације за психолошку подршку „Serbian – ARC“ Чикаго
 2.  Координатор пројеката “Буквар толеранције” у невладиној организацији „Хајде Да“, Ниш
 3.  Координатор на пројекту „Спречавање насиља међу децом“ у невладиној организацији „Протекта“ Ниш

Додатне едукације:

 1. Обука за ПЕАТ поцесора Ниш по методама Живорада Михајловића Славинског
 2. Обука за први степен традиционалног УСУИ Реикија
 3. Обука “Интезив директног искуства истине” Београд  Десимира Д. Ивановића
 4. International Management Institute ITEC Programme on „Cross Cultural Understaning and Strategies for Business Growth in Emerging Economies“, Campus New Delhi

Остала искуства:

 1. Учешће у изради акционог плана развоја града у периоду од 2015. до 2020. – координатор подгрупа за дијаспору
 2. Учешће у изради акционог плана развоја града од 2015. до 2022. – учесник подгрупа за привлачење инвестиција
 3. Идејни творац онлајн портала „Виртуелни матичар за дијаспору“ 2014. године
 4. Идејни творац програма онлајн учења српског као завичајног – страног језика 2014. године.

Признања:

 1. Почасни члан Кола српских сестара Ниш
 2. Добитник признања Теслине научне фондације из Филаделфије за допринос сарадњи дијаспоре са матицом током Дана дијаспоре на Универзитету Сингидунум

Библиографија

Психологија стваралаштва:
 1. Тамара Ћирић, Игор Петровић, Јелена Станковић, Марина Ђорић. Криза у стваралачком процесу и њене манифестације код ученика средње уметничке школе. 48. научно-стручни скуп Сабор психолога, Домети психологије данас, Врњачка Бања, од 8. до 11. новембра 2000., Књига резимеа стр. 36.
 2. Тамара Ћирић, Јелисавета Тодоровић, Снежана Видановић. Односи са родитељима и емоционални профил ликовно надарених ученика. 55. научно-стручни скуп Сабор психолога, Психологија у Србији, Србија у Европи, Доњи Милановац, од 23. до 26. маја 2007., Књига резимеа стр. 127-130.
Дијаспора – разлог одласка, однос матице и дијаспоре, процес реадмисије и положај младих у дијаспори:
 1. Тамара Ћирић, Марија Синђић, Јелена Матковић. Особине личности и породични односи матураната који имају тендецију да студирају или раде ван Републике Србије. 62. мeђународни научно-стручни скуп Сабор психолога, Професионални развој психолога, Златибор, од 28. до 31. маја 2014., Књига резимеа стр. 27.
 2. Тамара Ћирић. Сарадња универзитета са младим стручњацима у Србији који желе да напусте земљу, српском интелектуалном дијаспором и повратницима. Други по реду часопис „Балканске синтезе – часопис за друштвена питања, културу и регионални развој“, Ниш, 2015.
 3. Тамара Ћирић, Јелисавета Тодоровић. Породични и персонални чиниоци интересовања студената Универзитета у Нишу за одлазак у иностранство. Материјал презентован на међународном научном скупу „Одлив мозгова – узроци и последице на национални развој индетитета“, Ниш. 19. јун 2015.
 4. Тамара Ћирић, Марија Синђић, Јелена Матковић. Информисаност и ставови грађана Србије о културном наслеђу Србије у иностранству и односима матице и дијаспоре. 6. међународна научна конференција Дипломатија и култура Србије: Стање и перспектива, Београд, 29. јун 2015.
 5. Јелисавета Тодоровић, Тамара Ћирић. Доминантни психолошке карактеристике личности младих људи који желе да напусте земљу. 11. мeђународни научни скуп – Дани примењене психологије, Савремена истраживања у психологији, Ниш, 26. септембар 2015.
 6. Тамара Ћирић, Марија Синђић, Јелена Матковић. Задовољство животом, социјална и емоционална усамљеност код младих у дијаспори и матици. 10. мeђународни научном скупу – Дани примењене психологије, Појединац и окружење, Ниш, од 26. до 27. септембра 2014.
Српски као завичајни језик:
 1. Тамара Ћирић, Марија Синђић. Истраживање учења српског језика као завичајног – између младих из дијаспоре и матице. Међународни научни скуп, Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Ниш, од 16. до 17. октобра 2015.
Психологија рада:
 1. Тамара Ћирић, презентација. Професионални развој психолога у органима локалне самоуправе, психолог у канцеларији за сарадњу са дијаспором. 62. мeђународни научно-стручни скуп Сабор психолога, Професионални развој психолога, Златибор, од 28. до 31. маја 2014., Књига резимеа стр. 140.