Тамара Ћирић, Оснивач и председник Академске српске асоцијације

Оснивач и председник Академске српске асоцијације

Име и презиме: Тамара Ћирић

Година рођења: 16. 3. 1980.

Држава рођења: Србија

Образовање: Филозофски Факултет у Нишу, департман за Психологију (од 1999/2000. до 2006.)

Радно искуство:

 1. од 2016. до данас – Оснивач и председник удружења „Академска српска асоцијација“
 2. од 2015. до данас – Управа за друштвене делатности -одсек за културу града Ниша
 3. од 2013. до 2015. –  Градска управа Града Ниша, служба за послове градоначелника – Шеф канцеларије за сарадњу са дијаспором
 4. од 2007. до 2012. – Културни центар „Свети Сава“ Чикаго
 5. од 2004. до 2007. –  Књиговодствена агенција „ТИМИТ“ – људски ресурси Ниш

Рад у невладином сектору:

 1. од 2009. – Оснивач и координатор пројеката у невладиној организацији „Serbian —ARC“ Чикаго
 2. од 2004. до 2006. – Координатор пројеката у невладиној организацији „Хајде Да“, Ниш
 3. од 2004. до 2005. – Координатор на пројекту „Спречавање насиља међу децом“ у невладиној организацији „Протекта“ Ниш

Додатне едукације:

 1. од 2022. – Обука за ПЕАТ поцесора Ниш по методама Живорада Михајловића Славинског.
 2. од 2022. – Обука Интезив директног искуства истине Београд  Десимир Д. Ивановић
 3. 2019. и 2020. – Учешће на Форуму креативна европа -Тршић под организацијом Деска креативне еврпе. Обука за писање пројекта.
 4. од 2016. – International Management Institute ITEC Programme on „Cross Cultural Understaning and Strategies for Business Growth in Emerging Economies“, Campus New Delhi
 5. 2015. и 2016. – Едукација за писање пројекта Еразмус+ – Фондације Темпус Ниш
 6. 2016. –  Едукације: „Израда бизнис плана“, организaтoр SCORE, Chicago
 7. 2016. –  Едукација: „Стратегија развоја малих предузећа“, организaтoр SCORE, Chicago
 8. 2016. – Едукација: „Буквара толеранције коришћење и образовање за децу“,  организатор невладина организација „Хајде Да“, Београд
 9. 2016. – Сертификат за самостално писање пројекта, организатор невладине организације  „Протекта“, Ниш

Остала искуства:

 1. Учешће у изради акционог плана развоја града у периоду од 2015. до 2020. –координатор подгрупа за дијаспору
 2. Учешће у изради акционог плана развоја града од 2015. до 2022. – учесник подгрупа за привлачење инвестиција
 3. Идејни творац онлајн портала „Виртуелни матичар за дијаспору“ 2014. године
 4. Идејни творац програма онлајн учења српског као завичајног – страног језика 2014. године.
 5. Оснивач одсека за међународну сарадњу и праћење градских манифестација у оквиру Управе за културу града Ниша.

Специјалне вештине:

 1. ПЕАТ процесор рад са клијентима уз коришћење осталих алата (сатори протокол, дп2,дп4, интегра протокол)
 2. Специјалиста за рад са српским повратницима из Дијаспоре -Реадмисија повратника
 3. Саветник за стратешко планирање Старт-уп компанија и израда  “Бизнис плана”
 4. Писање пројекта.

Признања:

 1. Почасни члана Кола српских сестара Ниш – 2022. године
 2. добитник признања Теслине научне фондације из Филаделфије за допринос сарадњи дијаспоре са матицом током Дана дијаспоре на Универзитету Сингидунум. – 2018. године

Језици: енглески језик

Библиографија

 1. Тамара Ћирић, Игор Петровић,Јелена Станковић, Марина Ђорић: “Криза у стваралачком процесу и њене манифестације код ученика средње уметничке школе.”  48 Научно-стручни скуп Сабор психолога, Домети психологије данас, Врњачка Бања, 08-11. Новембра 2000. Књига резимеа стр 36.
 2. Тамара Ћирић, Јелисавета Тодоровић, Снежана Видановић:“Односи са родитељима и емоционални профил ликовно надарених ученика“, 55 Научно-стручни скуп Сабор психолога, ПСИХОЛОГИЈА У СРБИЈИ, СРБИЈА У ЕВРОПИ, Доњи Милановац, 23-26 мај 2007. Књига резимеа стр 127-130.
 3. Тамара Ћирић, Марија Синђић, Јелена Матковић:” Особине личности и породични односи матураната који имају тендецију да студирају или раде ван Републике Србије “,62 Meђународни Научно-стручни скуп Сабор психолога, Професионални развој психолога, Златибор,28-31 мај 2014.Књига резимеа стр 27.
 4. Тамара Ћирић презентација : “Професионални развој психолога у органима локалне самоуправе, психолог у канцеларији за сарадњу са дијаспоро”, 62 Meђународни Научно-стручни скуп Сабор психолога, Професионални развој психолога, Златибор,28-31 мај 2014.Књига резимеа стр 140.
 5. Тамара Ћирић, Јелисавета Тодоровић Породични и персонални чиниоци интересовања студената Универзитета у Нишу за одлазак у иностранство, Материјал презентован на међународном научном скупу “Одлив мозгова – узроци и последице на национални развој индетитета “, Ниш. 19. јун, 2015.
 6. Тамара Ћирић, Марија Синђић:”Истраживање учења –Српског језика као завичајног-између младих из дијаспоре и матице”. Међународни научни скуп, Материјална и духовна култура Срба у мулти етничким срединам и/или периферним областима, Ниш,16-17.октобар 2015
 7. Тамара Ћирић, Марија Синђић, Јелена Матковић: “ Задовољство животом, социјална и емоционална усамљеност код младих у дијаспори и матици“. 10 Meђународни научном скупу-Дани примењене психологије,Појединац и окружење,Ниш, 26-27 септембар 2014
 8. Јелисавета Тодоровић, Тамара Ћирић:” Доминантни психолошке карактеристике личности младих људи који желе да напусте земљу “.11 Meђународни научни скуп –Дани примењене психологије, Савремена истраживања у психологији, Ниш, 26.септембар 2015.
 9. Тамара Ћирић:” Сарадња универзитета са младим стручњацима у Србији који желе да напусте земљу, српском интелектуалном дијаспором и повратницима “, Други по реду часопис   “Балканске синтезе–часопис за друштвена питања, културу и регионални развој “, Ниш, 2015
 10. Тамара Ћирић, Марија Синђић, Јелена Матковић: “ Информисаност и ставови грађана Србије о културном наслеђу Србије у иностранству и односима матице и дијаспоре”. 6 Међународна научна конференција Дипломатија и култура србије: Стање и перспектива, Београд, 29. јун 2015