Конференција Језик, књижевност, теорија на Филозофском факултету

Филозофски факултет Универзитета у Нишу организује 27. и 28. априла 2018. године интердисциплинарну конференцију под називом  Језик, књижевност, теорија.

Конференција ће се одржати 27. и 28. априла 2018. године.  Циљ ове конференције  је да размотри и истражи повезаност између теорије, језика и књижевности на отворен начин, као и проучавање односа између књижевне теорије и критике, емпиријско тестирање теорија, критичка процена како теоријских тако и емпиријских истраживања, мета-теоријска разматрања.

Језици конференције су српски и енглески, а време предвиђено за излагање радова је 15 минута, уз пет додатних минута предвиђених за дискусију.

Пријава за конференцију траје до 25. Јануара 2018. године. Више информација о овоме можете наћи на званичном сајту Филозофског факултета Ниш.