Ана Крстић

Акредитовани предавач Академске српске асоцијације од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Име...

Ђорђе Шуњеварић

Акредитовани предавач Академске српске асоцијације од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Име...

Ивана Симић

Акредитовани предавач Академске српске асоцијације од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Име...

Исидора Јакшић Перовић

Акредитовани предавач Академске српске асоцијације од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Име...

Јелена Алексов

Акредитовани предавач Академске српске асоцијације од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Име...

Наталија Станковић

Акредитовани предавач Академске српске асоцијације од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Име...

Соња Драча

Акредитовани предавач Академске српске асоцијације од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Име...

Бранка Спасојевић

Сарадник за регион и предавач Академске српске асоцијације Име и презиме: Бранка Спасојевић Година...