Акредитација програма српског језика као страног и завичајног Академске српске асоцијације од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја

 

Академска српска асоцијације је носилац статуса ЈПОА за програме српског језика као страног (завичајног) (Jавно признатог организатора активности образовања одраслих).

Решењима Агенције за квалификације од 24. фебруара 2020. године програми српског језика као страног (завичајног) акредитовани су од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за нивое А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2 Академске српске асоцијације.