Академска српска асоцијација
Васе Пелагића 24, 18000 Ниш
+381 64-233-1666
е-маил: asasocijacija@gmail.com

ПИБ:  109797823
МБ: 28215673
ШД: 9499 – Делатност осталих организација на бази учлањења
ШД: 8559 – Остало образовање

[recaptcha]