Л. М. Лондон

Kurs je omogućio fleksibilne časove srpskog jezika i izvanredne predavače koji su pripomogli u usavršavanju komunikacije i bolje razumevanje gramatike.