Н. И. Шпанија

Мој син је рођен у иностранству и никад није живео у Србији. Иако у кући говоримо српским језиком, већина његове комуникације (школа, другови, тренинзи, итд.) је на неком од других језика, стога је његово познавање српске граматике као и фонд речи био веома ограничен. Хвала Академској српској асоцијацији на изванредном пројекту!