Važno je da se sa učenicima govori i o društvenim mrežama koje su njihova svakodnevnica

Историја и култура Срба кроз векове
07 апр 2018

Na onlajn časovima srpskog jezika,  Akademska srpska asocijacija

Na onlajn časovima srpskog jezika razgovarajmo sa učenicima o stvarima koje su naša svakodnevnica.

Bitno je da se edukujemo u svakom pogledu i znamo da razdelimo dobro od lošeg i pravilno od nepravilnog.

U pomoć nam dolaze i mnogobrojne radionice različitih oraganizacija koje govore o kriminalu na internetu, ali smo se mi pozabavili drugom stranom interneta. Naime, komentarisali smo najčešće gramatičke greške na društvenim mrežama. Bilo je jako interesantno!

Na onlajn časovima srpskog jezika, Akademska srpska asocijacija

Učenici pažljivo slušaju i diskutuju o nepravilnostima govora na internetu.

Na onlajn časovima srpskog jezika, učionica, projektor, jelka,  Akademska srpska asocijacija

Hajde da pročitamo neku objavu na društvenoj mreži i da zajedno uočimo nepravilnosti!

Na onlajn časovima srpskog jezika, društvene mreže, tribina, Akademska srpska asocijacija

Opet govorimo o našoj svakodnevnici…

studenti, Na onlajn časovima srpskog jezika, Akademska srpska asocijacija

Ista tema predstavljena je i studentima.

 

Akademska srpska asocijacija jedina je akreditovana onlajn škola za učenje srpskog jezika. Prijavite se i učite sa nama. Vidimo se!

Dušan Đorđević

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]