srpske narodne poslovice, akademska srpska asocijacija

Српске народне пословице, Вук Стефановић Караџић и инфинитив

Историја и култура Срба кроз векове
01 апр 2018

Настава српског језика као завичајног који, између осталог, подразумева развијање љубави према завичајном језику и систематично упознавање граматике и правописа српског језика у комуникативним контекстима који ће успоставити релације са националним културним вредностима, традиционалним наслеђем, садржајима из националне историје, географије, културе, фолклора, религије, приликом обраде инфинитива коришћене су српске народне пословице које садрже примере инфинитива, чиме је омогућено повезивање граматичких знања са ликом и делом Вука Стефановића Караџића, културном баштином, националном географијом.

Српске народне пословице: Лако је говорити, ал’ је тешко творити.

Лако је љубав стећи, али је тешко одржати.

Боље је веровати својим очима него туђим речима.

Боље је умети него имати.

Боље је не обећати него реч не одржати.

Након краћег разговора о пословицама и о Вуку Стефановићу Караџићу, полазник курса имао је прилике да на инсерту из емисије ,,Коцка, коцка, коцкица“ види Тршић, Вукову кућу, сазна појединости о Вуковом рођењу, одрастању, школовању и раду, чује о јелима у Вуковој кући (кајмак, проја, качамак) и упозна се са гуслама и њиховим значајем у српској традицији. Инсерт и фотографије Вуковог родног места изазвали су интересовање ученика за Тршић и пробудили жељу да га и сам посети.

Настава српског језика као завичајног је културолошки обогаћена. Пријавите се и учите са нама.

Соња Ђорић

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]