Књига 2 – О, радосне вести! Средњи ниво

Изјава о конверзији

Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД). За информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс Народне Банке Србије. Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике која зависи од ваше банке, а не од нас. Хвала Вам на разумевању.

Књига 2 – О, радосне вести! Средњи ниво

2,400.00 RSD

Уколико уз ову књигу купите Књигу 1 и Књигу 3 остварићете 10% попуста.
Више информација овде

Опис

Уколико уз ову књигу купите Књигу 1 и Књигу 3 остварићете 10% попуста.
Више информација овде