Седми по реду НИСУН на Филозофском факултету

10. новембра 2017. године, Филозофски факултет у Нишу организује, по седми пут,  научни скуп међународног карактера под заједничким називом НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ.

Циљ овог скупа је да окупи научнике, универзитетске професоре, истраживаче који би разговарали о проблемима актуелних тема из перспективе њихових научних поља, односно из угла хуманистичких, друштвених наука и филологије.

Пријављене истраживачке теме могу бити у склопу следећих секција:

1.       Филозофија у светлу развоја нових филозофских дисциплина

2.       Октобарска револуција – наслеђе и изазови

3.       Историографија и савремено друштво

4.       Медији и јавна комуникација у савременом окружењу

5.       Дуално образовање у области комуникологије и новинарства

6.       Проблеми и перспективе савременог васпитања и образовања

7.       Емпиријска истраживања у психологији

8.       Друштвене неједнакости у Србији: извори и исходи

9.       Центар и периферија научне продукције

10.   Савремени токови у науци о књижевности

11.   Савремени токови у српском језику

12.   Франкороманистика и словенски језици и књижевности у контакту и контрасту

Време излагања је 20 минута (15 мин. за презентацију и 5 мин. за дискусију). Радни језици скупа биће: српски и сви други словенски језици, енглески, француски и немачки. Радови који буду добили позитивне рецензије биће објављени у зборнику радова после конференције.