Општи услови куповине

Сходно Закону о заштити потрошача, ACA обезбеђује предуговорно обавештавање потрошача које се огледа у следећем.

Сваки производ на њеб сајту је детаљно описан, са приказом основних функционалности, материјалом и димензијама. То је приказано краћим и дужим текстуалним описом и фотографијама. Ипак, не можемо да гарантујемо да су прикази производа у потпуности без грешака. “Академска Српска Асоцијација” није у систему ПДВ-а.

Трошкови испоруке транспарентно су приказани током процеса поручивања у „Корпи“.

Детаљи у вези процеса куповине, плаћања, начину и року испоруке, као и поступку по притужби потрошача, јасно су дати на за то одређеним странама.

Потрошач има право на једнострани отказ уговора о куповини, у складу са Законом о заштити потрошача, Закона о електронској куповини, као и на основу кровног Закона о трговини и том приликом трошкови повраћаја средстава и робе падају на терет потрошача. Уговор о куповини може да се откаже и на основу рекламационог процеса.

“Академска Српска Асоцијација” пружа подршку потрошачима током процеса рекламације за производе са и без гарантног листа. Такође, на располагању је за сва питања и савете у вези коришћења, монтаже и функционалности купљених производа.

“Академска Српска Асоцијација” обезбеђује документ Услови коришћења приликом процеса поручивања. Неопходно је да се потрошач сагласи са датим условима коришћења обележавањем поља за сагласност на самом крају процеса поручивања.

Заштита приватности корисника

“Академска Српска Асоцијација” се обавезује да ће чувати приватност свих својих купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са маилинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у “Академска Српска Асоцијација” , као и пословни партнери, одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Заштита поверљивих података о трансакцији

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информација се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола и PKI система, као тренутно најсавременије криптографске технологије. Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, “Banka Intesa ad Beograd”, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

Плаћање

Када изаберете производ који желите да купите, притисните дугме “Убаци у корпу”. Ово поновите за све предмете које желите да наручите.

У сваком тренутку можете да идете на опцију “Корпа” како бисте погледали свој избор и уколико је потребно, кориговали њен садржај или број комада.

У следећем кораку потребно је да попуните податке о наручиоцу и адреси испоруке. Могуће је дати различиту адресу наручиоца и адресу испоруке, што је практично уколико купујете поклон за некога, уколико желите да вам пошиљка буде испоручена на адресу посла и у сличним ситуацијама.

Када завршите поручивање, путем маила ћете добити потврду поруџбине. Такође, бићете додатно обавештени путем емаила или контакт телефона када можете очекивати доставу.

Плаћање изабраних производа можете обавити на неки од следећих начина:

– уплатницом на шалтеру сваке банке или поште

– поузећем (приликом доставе производа)

– е банкингом

– вирмански (за правна лица)

– платном картицом

Изјава о конверзији

Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД). За информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс Народне Банке Србије. Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту. Хвала Вам на разумевању.

Достава

Испорука се врши путем курирске службе, услугом данас за сутра. Роба коју сте поручили стићи ће на наведену адресу у року од 1 до 3 радних дана од дана поручивања, о чему ћете бити прецизније обавештени. Пошиљке које се шаљу у петак, биће испоручене у суботу или понедељак, зависно од места испоруке. Током викенда курирске службе не преузимају пошиљке, тако да се поруџбине примљене суботом и недељом пребацују у понедељак.

У случају да вас курир не пронађе на наведеној адреси, контактираће вас телефоном и покушаће доставу следећег дана. У случају да вас не пронађе на адреси ни следећег дана, поручена роба се враћа пошиљаоцу.

Услови и процедура рекламација

У случају да имате било какву рекламацију на производ или нашу услугу будите слободни да нас контактирате. Трудићемо се да у најкраћем року решимо насталу ситуацију у вашу корист, како бисте били задовољни куповином у “Академска Српска Асоцијација” онлине продавници.
Услови и поступак рекламације утврђени су Правилником о решавању рекламација потрошача “Академска Српска Асоцијација” , који је у складу са Законом о условима за обављање промета робе и Законом о заштити потрошача.

Уколико сте примили пошиљку у којој се не налази наручени производ или се налази производ који нисте поручили, ако је производ стигао оштећен или неисправан, молимо вас да нас о томе обавестите 24h од пријема пошиљке. У овим случајевима, обавезујемо се да вам производ заменимо, а све трошкове замене сноси “Академска Српска Асоцијација”. Потребно је да производ вратите у оргиналном паковању. Уколико је дефект настао као последица неодговарајуће употребе нећемо моћи да прихватимо рекламацију.
Потрошач има право рекламације на купљени производ за који се не издаје гарантни лист, због недостатака који су настали у року од шест месеци од дана куповине.

Приликом рекламације купац је у обавези:

да рекламацију пријави путем Академска српска асоцијација
Васе Пелагића 24, 18000 Ниш
+381 64-233-1666
е-маил: asasocijacija@gmail.com
да приложи копију рачуна о куповини
да изнесе прецизан опис неисправности производа
“Академска Српска Асоцијација” је у обавези да потрошача обавести о одлуци донетој по рекламацији у законском року од 8 дана од дана пријема рекламације и да основан захтев из рекламације испуни у даљем року од 7 дана.

Ако је рекламација основана, због недостатка на производу, потрошач има право на:

замену купљеног производа за нов производ, односно производ одговарајуће марке (модела, типа) или
повраћај износа плаћеног за тај производ у висини малопродајне цене тог производа на дан враћања или
отклањање недостатка на производу.
Потрошач нема права из претходног става ако је недостатак на роби настао његовом кривицом.

Потрошач има право рекламације на купљени производ за који се издаје гарантни лист због недостатака који су настали у року назначеном на гаранцији, од дана куповине. Приликом рекламације купац је у обавези:

да рекламирани производ однесе у адекватној амбалажи (уколико је могуће у оригиналној) у најближи овлашћени сервис, назначен на гарантном листу,
• да поднесе на увид оригинал гарантног листа и рачуна о куповини,
• да изнесе прецизан опис неисправности производа
Овлашћени сервис је у обавези да отклони недостатак. Уколико није у могућности да отклони недостатак, односно квар на рекламираном производу, исти издаје потврду о томе, што потрошачу даје право на:

замену купљеног производа за нов производ, односно производ одговарајуће марке (модела, типа) или
повраћај износа плаћеног за тај производ у висини малопродајне цене тог производа на дан враћања.
У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, “Академска Српска Асоцијација” је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC и Maestro метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице

“Академска Српска Асоцијација” задржава сва права промене цене производа, ако сте поручили производ по једној цени и са том ценом сте га примили на кућну адресу, а након тога је цена промењена, имате право на повраћај износа који сте за производ платили.

Уколико потрошач жели да врати робу из неких других разлога, односно да откаже уговор о куповини, трошкови враћања робе и новца иду на његов терет. У овом случају, обавезно је робу вратити у исправном и некоришћеном стању и у оригиналном, неоштећеном пакавању.