Akreditacija programa srpskog jezika kao stranog i zavičajnog Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

Akademska srpska asocijacije je nosilac statusa JPOA za programe srpskog jezika kao stranog (zavičajnog) (Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih).

Rešenjima Agencije za kvalifikacije od 24. februara 2020. godine programi srpskog jezika kao stranog (zavičajnog) akreditovani su od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za nivoe A1, A2, B1, B2, C1 i C2 Akademske srpske asocijacije.