Акредитација програма онлајн учења српског  као страног/ завичајног језика Академске српске асоцијације од стране Агенције за квалификације и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

Академска српска асоцијације је носилац статуса ЈПОА за програме онлајн учења српског језика као страног/ завичајног (Jавно признатог организатора активности образовања одраслих).

Решењима Агенције за квалификације од 24. фебруара 2020. године онлајн програми српског  као страног/ завичајног језика Академске српске асоцијације акредитовани су од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за нивое А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2.

Акредитација програма онлајн учења српског , академска српска асоцијација          Акредитација програма онлајн учења српског , академска српска асоцијација                 Акредитација програма онлајн учења српског , академска српска асоцијација

А1 ниво                                                                           А2 ниво                                                                 Б1 ниво

 

Акредитација програма онлајн учења српског , академска српска асоцијација           Акредитација програма онлајн учења српског , академска српска асоцијација                    Акредитација програма онлајн учења српског , академкса српска асоцијација

Б2 ниво                                                                             Ц1 ниво                                                              Ц2 ниво