Подигни глас!

Електронски уџбеник за учење српског језика као завичајног
Напредни ниво

Аутор
Марина Јањић

Издавач:
Акадeмска српска асоцијација
За издавача:
Тамара Ћирић
Рецензенти:
Александар Новаковић, Ивана Симић
Текст читали:
Александра Лончар Раичевић, Јован Павловић
Графички дизајн:
Јефимија Коцић
Технички дизајн и програмирање (Развој софтвера):
Славимир Стошовић ИТЦ Ниш
Донација Министарства културе и информисања Ниш 2020.
CIP ISBN Рецензија
knjiga_3 Садржај / Content
recnik_1 Речник / Dictonary
zapamti_1 Вежбање / Exercises
zapamti_1 Запамти / Remember
zapamti_1 Граматика / Grammar
igramo_1 Игра улога / Role play
dopisi_1 Говорна вежба / Speaking skills practice
pismeni Писмена вежба / Writing skills practice
zapi_1 Занимљивост / Fun facts
dopisi_1 Повезивање / Matching
slusaj_1 Слушање / Listening
dopisi_1 Попуни / Fill in (a form)