Predavači

Katarina Milenković

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Teodora Pejčić

Onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije  Ime i prezime: Teodora Pejčić Godina rođenja:...

Sara Plazinić

Onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije  Ime i prezime: Sara Plazinić Godina rođenja:...

Ivana Simić

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Đorđe Šunjevarić

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Ana Krstić

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Uprava i tim za psihološko savetovanje

Tamara Ćirić

Osnivač i predsednik Akademske srpske asocijacije Ime i prezime: Tamara Ćirić Godina rođenja: 16....