Predavači

Katarina Milenković

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Teodora Pejčić

Onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije  Ime i prezime: Teodora Pejčić Godina rođenja:...

Sara Plazinić

Onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije  Ime i prezime: Sara Plazinić Godina rođenja:...

Isidora Jakšić Perović

Onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije  Ime i prezime: Isidora Jakšić Perović Godina...

Ivana Simić

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Đorđe Šunjevarić

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Ana Krstić

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...