Ana Krstić

Akreditovani predavač Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ime...

Đorđe Šunjevarić

Akreditovani predavač Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ime...

Ivana Simić

Akreditovani predavač Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ime...

Isidora Jakšić Perović

Akreditovani predavač Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ime...

Jelena Aleksov

Akreditovani predavač Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ime...

Natalija Stanković

Akreditovani predavač Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ime...

Sonja Drača

Akreditovani predavač Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ime...

Branka Spasojević

Saradnik za region i predavač Akademske srpske asocijacije Ime i prezime: Branka Spasojević Godina...