Akreditovani predavači

Ana Krstić

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Đorđe Šunjevarić

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Ivana Simić

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Natalija Stanković

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Sonja Drača

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Đurđina Ćirković

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Katarina Milenković

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Milena Vidojković

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Predavači i saradnici

Isidora Jakšić Perović

Onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije  Ime i prezime: Isidora Jakšić Perović Godina...