Akreditovani predavači

Ana Krstić

Akreditovani predavač Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ime...

Đorđe Šunjevarić

Akreditovani predavač Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ime...

Ivana Simić

Akreditovani predavač Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ime...

Natalija Stanković

Akreditovani predavač Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ime...

Sonja Drača

Akreditovani predavač Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ime...

Đurđina Ćirković

Akreditovani predavač Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ime...

Katarina Milenković

Akreditovani predavač Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ime...

Milena Vidojković

Akreditovani predavač Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ime...

Autori nastavnog materijala i predavači

Marina Janjić

Marina Janjić (1970: Leskovac), doktor filoloških nauka, redovni  profesor na Departman za srpski jezik...

Jelisaveta Todorović

Jelisaveta Todorović (1960: Užice), doktor psiholoških nauka, redovni profesor na Departmanu za psihologiju na...

Predavači i saradnici

Isidora Jakšić Perović

Predavač Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ime i...

Jelena Aleksov

Predavač Akademske srpske asocijacije Ime i prezime: Jelena Aleksov Godina rođenja: 1988. Država rođenja:...