Akreditovani predavači

Ana Krstić

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Đorđe Šunjevarić

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Ivana Simić

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Natalija Stanković

Akreditovani predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog...

Sonja Drača

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Đurđina Ćirković

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Katarina Milenković

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Milena Vidojković

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Autori nastavnog materijala i predavači

Marina Janjić

Marina Janjić (1970: Leskovac), doktor filoloških nauka, redovni  profesor na Departman za srpski jezik...

Jelisaveta Todorović

Jelisaveta Todorović (1960: Užice), doktor psiholoških nauka, redovni profesor na Departmanu za psihologiju na...

Predavači i saradnici

Isidora Jakšić Perović

Onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije  Ime i prezime: Isidora Jakšić Perović Godina...

Jelena Aleksov

Onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije Ime i prezime: Jelena Aleksov Godina rođenja:...