Predavači

Marko Radulović

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Katarina Lazić

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Ivana Simić

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Đorđe Šunjevarić

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Ana Krstić

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Priprema završnog ispita iz srpskog jezika

Marko Radulović

Akreditovani onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije od strane Ministarstva prosvete, nauke i...

Marija Nikolić

Ime i prezime: Marija Nikolić Godina rođenja: 1978. Država rođenja: Srbija Obrazovanje: Diplomirani filolog...

Uprava i tim za psihološku podršku

Tamara Ćirić

Osnivač i predsednik Akademske srpske asocijacije Ime i prezime: Tamara Ćirić Obrazovanje: Filozofski fakultet...