Пројекат “Отворена учионица” на популаран начин говори о темама из области културе, историје, књижевности, језика и обичаја српског народа.

 

Циљ пројекта:

 • Едукација посетилаца сајта у вези са социолошким, историјским и психолошким приступом култури, као и приступом науке о језику.
 • Употреба савремених медија у популаризацији и промоцији научних резултата у области историје, социологије, србистике, антропологије и психологије, који се односе на културу и уметност.
 • Допринос развоју и подстицању научно истраживачког приступа у области културе.
 • Подстицање и неговање интегративног приступа у бављењу културом и уметношћу.

 

Теме којима се бавимо:

 • Историја и култура Срба кроз векове
 • Обичаји у Срба у вези са ратовањем, женидбом и приликом рађања.
 • Крсна слава код Срба
 • Српска књижевност кроз векове
 • Надреализам и модерна уметност у Србији
 • Уметност речи, језик и комуникација
 • Уметност и психотерапија
 • Психологија уметности
 • Урбана култура
 • Кич и шунд
 • Дифузија културних садржаја
 • Култура и модерна средства комуникације