Projekat “Otvorena učionica” na popularan način govori o temama iz oblasti kulture, istorije, književnosti, jezika i običaja srpskog naroda.

 

Cilj projekta:

 • Edukacija posetilaca sajta u vezi sa sociološkim, istorijskim i psihološkim pristupom kulturi, kao i pristupom nauke o jeziku.
 • Upotreba savremenih medija u popularizaciji i promociji naučnih rezultata u oblasti istorije, sociologije, srbistike, antropologije i psihologije, koji se odnose na kulturu i umetnost.
 • Doprinos razvoju i podsticanju naučno istraživačkog pristupa u oblasti kulture.
 • Podsticanje i negovanje integrativnog pristupa u bavljenju kulturom i umetnošću.

 

Teme kojima se bavimo:

 • Istorija i kultura Srba kroz vekove
 • Običaji u Srba u vezi sa ratovanjem, ženidbom i prilikom rađanja.
 • Krsna slava kod Srba
 • Srpska književnost kroz vekove
 • Nadrealizam i moderna umetnost u Srbiji
 • Umetnost reči, jezik i komunikacija
 • Umetnost i psihoterapija
 • Psihologija umetnosti
 • Urbana kultura
 • Kič i šund
 • Difuzija kulturnih sadržaja
 • Kultura i moderna sredstva komunikacije