ПРОЈЕКАТ „ONLINE УЧЕЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО ЗАВИЧАЈНОГ

 

 

Удружење Академска Српска Асоцијацијапозива апсолвенте на основним студијама Србистике (услов je положен испит из предмета Увод у методику и методика наставе српског језика), као и студенте мастер или докторских  студија ФилологијеФилозофског факултета у Нишуда учествујуу реализацији пројекта „Online учење српског језика као завичајног“. Под покровитељством Министарства културе и информисања РС, наставља се са популаризацијом и даљом реализацијом он-лајн наставе која доприноси неговању и очувању српског језика и традиције међу нашим исељеницима.

Одабрани предавачи ће наставуорганизоватисамостално, путем он-лајн комуникације (преко скајпа). Часови ће се одржавати два пута недељно у трајању од 45 минута у договореним терминима између наставника и ученика.Почетак наставе планиран језа 17. 9. 2018, а завршетак за 9. 12. 2018. године.

За успешно одвијање наставе на даљину (Е- learning) неопходно је да пријављени кандидати располажу неопходном техничком опремом (рачунар и интернет-веза).

Наставом ће координирати ментор проф. др Марина Јањић, под чиме се подразумева и припремна обука од 10.09.2018 до 14.09.2018 годинеиз методике наставе српског као завичајног језика, у просторијама Филозофског факултета у Нишу.

Сви заинтересовани се могу пријавити од 23. 7. 2018. до 09. 09.2018. године тако што ће попунити образацкоји се налази у прилогу (Пријава) и послати на имејлментора на пројекту: marina.janjic@filfak.ni.ac.rs.  На основу пристиглих пријава биће одабрано тридесет и пет учесника пројекта којима ће бити додељено исто толико ученика из дијаспоре.

Након завршетка овог тромесечног курса сви учесници ће добити потврду Филозофског факултета у Нишу о стручном усавршавању и одговарајућу потврдуудружења Академске Српске Асоцијације из Ниша.

Напомињемо да је извођење наставе планирано као волонтерски рад у циљу популаризације српског језика и културне баштине ван граница

 

попуни формулар

 

Срећно!!!