Правила дириговања и фацијални знаци

Дифузија културних садржајаПсихологија уметности
28 нов 2017
Дириговање и невербална комуникација Дириговање је засновано на невербалној комуникацији између оркестра и диригента,  стога процесу дириговања може се се дати и психолошко тумачење, које укључује фацијалну и телесну невербалну комуникацију. Диригент и оркестар комуницирају невербалним знаковима, који морају бити растумачени. Фацијална комуникација одвија се преко фацијалних амблема, знакова који су договорени правилима дириговања, да би могли бити правилно растумачени....

Kaко све што стварамо ствара нас?

Психологија уметности
28 нов 2017
Добро је кад човек Добро је кад човек бачен у зубе губилишта врисне: ,,Пијте какао Ван-Хутена!“ Навадени стихови Владимира Мајаковског инспирисани су новинским чланком о човеку који је прихватио да на извршењу своје смртне казне промовише познату холандску какао фирму Ван Хутен како би му иста, након тога, материјално обезбедила породицу. Ово је само један од многих примера где се јасно види да...

Психологија и уметност

Психологија уметности
13 окт 2017
Естетику замишљамо као учење о естетском понашању (Верхалтен), тј. општем стању које обузима и прожима целог човека, и чија је полазна тачка и средиште естетски утисак... Естетику треба сматрати психологијом естетског уживања и уметничког стваралаштва. Фехнер је поделио естетику на „естетику одоздо“-експериментална естетика,и „естетика одозго“- која је црпла своје законе и доказе из природе душе и спекулативних конструкција. Мана „естетике...

Уметничко растројство

Психологија уметности
13 окт 2017
Уметничко растројство: Веза између уметника и његовог дела   Ми имамо уметност како не бисмо умрли од истине. –Фридрих Ниче Користећи се својим психолошким знањима и смислом за психолошке проблеме, уметник је веома често и ненамерно био претеча психологије као науке и њених најзначајнијих открића. Правећи спону између актуелних друштвених околности и своје унутрашње визије и стања, човек тежи да...