dirigovanje, akademska srpska asocijacija

Pravila dirigovanja i facijalni znaci

Difuzija kulturnih sadržajaPsihologija umetnosti
28 nov 2017
Dirigovanje i neverbalna komunikacija Dirigovanje je zasnovano na neverbalnoj komunikaciji između orkestra i dirigenta,  stoga procesu dirigovanja može se se dati i psihološko tumačenje, koje uključuje facijalnu i telesnu neverbalnu komunikaciju. Dirigent i orkestar komuniciraju neverbalnim znakovima, koji moraju biti rastumačeni. Facijalna komunikacija odvija se preko facijalnih amblema, znakova koji su dogovoreni pravilima dirigovanja, da bi mogli biti pravilno rastumačeni....
pesnik je ništa, Džono Štulić, akademska srpska asocijacija

Kako sve što stvaramo stvara nas?

Psihologija umetnosti
28 nov 2017
Umetnost je esencija svakog bića! Dobro je kad čovek Dobro je kad čovek bačen u zube gubilišta vrisne: ,,Pijte kakao Van-Hutena!“ Navadeni stihovi Vladimira Majakovskog inspirisani su novinskim člankom o čoveku koji je prihvatio da na izvršenju svoje smrtne kazne promoviše poznatu holandsku kakao firmu Van Huten kako bi mu ista, nakon toga, materijalno obezbedila porodicu. Ovo je samo jedan od mnogih primera...
estetika, dame, žene, Akademska srpska asocijacija

Psihologija i umetnost

Psihologija umetnosti
13 okt 2017
Estetika Estetiku zamišljamo kao učenje o estetskom ponašanju (Verhalten), tj. opštem stanju koje obuzima i prožima celog čoveka, i čija je polazna tačka i središte estetski utisak... Estetiku treba smatrati psihologijom estetskog uživanja i umetničkog stvaralaštva. "Estetika odozgo" i "estetika odozdo" Fehner je podelio estetiku na „estetiku odozdo“-eksperimentalna estetika, i „estetika odozgo“- koja je crpla svoje zakone i dokaze iz...
umetnost, umetčniko rastrojstvo, Akademska srpska asocijacija

Umetničko rastrojstvo

Psihologija umetnosti
13 okt 2017
Umetnost i psihoanaliza   Mi imamo umetnost kako ne bismo umrli od istine. –Fridrih Niče Koristeći se svojim psihološkim znanjima i smislom za psihološke probleme, umetnik je veoma često i nenamerno bio preteča psihologije kao nauke i njenih najznačajnijih otkrića. Praveći sponu između aktuelnih društvenih okolnosti i svoje unutrašnje vizije i stanja, čovek teži da izgradi most koji će ga...