УЧИСМО АОРИСТ У СРПСКИМ НАРОДНИМ БАЈКАМА

Учење српског језика
07 јул 2022

Учисмо аорист у српским народним бајкама

 

Учисмо аорист у српским народним бајкама – У тексту нашег блога о значају народне књижевности у онлајн настави српског као завичајног језика могли смо видети различите народне књижевне форме које се могу обрађивати на часу. Међу њима су бајка, басна, кратке форме, попут брзалица, питалица, итд. Наравно, оне могу служити као материјал уз помоћ кога ће се на одређен начин изучавати нека граматичка јединица.

Овог пута, ми смо на часу српског као завичајног језика искористили бајку као народну књижевну форму. У њој је изузетно присутна употреба аориста, једног од прошлих глаголских времена.

На самом часу читали смо и анализирали народну бајку ,,Биберче”. На самом почетку анализирали мотив маленог детета, које се јавља и код Андерсенове ,,Палчице” и упоредили их. Овај моменат је значајан због упоређивања српске књижевности и културе са светском. Утврдили смо да су у српској народној књижевности присутнији религиозни елементи (нероткиња моли Бога за дете; супарник бива кажњен божанском силом у цркви).

у народним бајкама, аорист

преузето са: https://www.bajke.rs/biberce/

 

Међутим, оно на чему смо се нарочито задржали јесте анализа аориста. Учеников задатак био је да пронађе форме аориста и заокружи их, али да истовремено подвуче форме перфекта (када му је и скренута пажња на типичан почетак српских народних бајки, тј. форму крњег перфекта (Био једном један краљ…)). Ученик на овај начин надограђује своје знање о прошлим глаголским временима, упознаје се са разликама у значењу и употреби.

Као и са другим глаголским облицима, а и граматичким јединицама уопште, и са аористом радимо исто. Поредимо га са оним што је најближе учениковом доминатном језику, те ће у енглеском то понекад (!) бити present perfect, а у немачком на пример, такође понекад, претерит.

Након анализе у самој бајци и систематске обраде аористних наставака и гласовних промена које се јављају у одређеним облицима, ученику наглашавамо и употребу аориста у свакодневном говору у контексту догађаја које везујемо за блиску прошлост, или пак када препричавамо низ догађаја. Потом задајемо низ задатака:

1) Направи глаголски облик аориста у свим лицима:

  1. ИЗДРЖАТИ (издржа- )
  2. ОТПЛЕСАТИ (отплеса- )
  3. ОДИГРАТИ (одигра- )
  4. ИСЕЋИ (исек- )
  5. ИСПЕЋИ (испек- )
  6. СЕСТИ (сед- )
  7. ОБУЋИ (обук- )

2) Задаци у апликацији WordWall:

учисмо, аористаорист, у народним бајкама

 

Домаћи задатак – испричах причу!

За домаћи задатак ученику задајемо да исприповеда, тј. напише неки свој догађај из живота, користећи се што више могуће аористом, следећи пример:

И тако ти ја синоћ сретох своју другарицу из основне школе и много се лепо испричасмо! Ја јој рекох где сад радим…

 

Ми се баш забависмо на овом часу! А Ви? 😊

 

Аутор текста “Учисмо аорист у српским народним бајкама” је Ана Крстић, онлајн предавач српског језика Академске српске асоцијације, једине акредитоване школе за учење српског језика на онлајн часовима. Пријавите се и учите са нама. Видимо се!

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]