UČISMO AORIST U SRPSKIM NARODNIM BAJKAMA

Učenje srpskog jezika
07 jul 2022

Učismo aorist u srpskim narodnim bajkama

 

Učismo aorist u srpskim narodnim bajkama – U tekstu našeg bloga o značaju narodne književnosti u onlajn nastavi srpskog kao zavičajnog jezika mogli smo videti različite narodne književne forme koje se mogu obrađivati na času. Među njima su bajka, basna, kratke forme, poput brzalica, pitalica, itd. Naravno, one mogu služiti kao materijal uz pomoć koga će se na određen način izučavati neka gramatička jedinica.

Ovog puta, mi smo na času srpskog kao zavičajnog jezika iskoristili bajku kao narodnu književnu formu. U njoj je izuzetno prisutna upotreba aorista, jednog od prošlih glagolskih vremena.

Na samom času čitali smo i analizirali narodnu bajku ,,Biberče”. Na samom početku analizirali motiv malenog deteta, koje se javlja i kod Andersenove ,,Palčice” i uporedili ih. Ovaj momenat je značajan zbog upoređivanja srpske književnosti i kulture sa svetskom. Utvrdili smo da su u srpskoj narodnoj književnosti prisutniji religiozni elementi (nerotkinja moli Boga za dete; suparnik biva kažnjen božanskom silom u crkvi).

u narodnim bajkama, aorist

preuzeto sa: https://www.bajke.rs/biberce/

 

Međutim, ono na čemu smo se naročito zadržali jeste analiza aorista. Učenikov zadatak bio je da pronađe forme aorista i zaokruži ih, ali da istovremeno podvuče forme perfekta (kada mu je i skrenuta pažnja na tipičan početak srpskih narodnih bajki, tj. formu krnjeg perfekta (Bio jednom jedan kralj…)). Učenik na ovaj način nadograđuje svoje znanje o prošlim glagolskim vremenima, upoznaje se sa razlikama u značenju i upotrebi.

Kao i sa drugim glagolskim oblicima, a i gramatičkim jedinicama uopšte, i sa aoristom radimo isto. Poredimo ga sa onim što je najbliže učenikovom dominatnom jeziku, te će u engleskom to ponekad (!) biti present perfect, a u nemačkom na primer, takođe ponekad, preterit.

Nakon analize u samoj bajci i sistematske obrade aoristnih nastavaka i glasovnih promena koje se javljaju u određenim oblicima, učeniku naglašavamo i upotrebu aorista u svakodnevnom govoru u kontekstu događaja koje vezujemo za blisku prošlost, ili pak kada prepričavamo niz događaja. Potom zadajemo niz zadataka:

1) Napravi glagolski oblik aorista u svim licima:

  1. IZDRŽATI (izdrža- )
  2. OTPLESATI (otplesa- )
  3. ODIGRATI (odigra- )
  4. ISEĆI (isek- )
  5. ISPEĆI (ispek- )
  6. SESTI (sed- )
  7. OBUĆI (obuk- )

2) Zadaci u aplikaciji WordWall:

učismo, aoristaorist, u narodnim bajkama

 

Domaći zadatak – ispričah priču!

Za domaći zadatak učeniku zadajemo da ispripoveda, tj. napiše neki svoj događaj iz života, koristeći se što više moguće aoristom, sledeći primer:

I tako ti ja sinoć sretoh svoju drugaricu iz osnovne škole i mnogo se lepo ispričasmo! Ja joj rekoh gde sad radim…

 

Mi se baš zabavismo na ovom času! A Vi? 😊

 

Autor teksta “Učismo aorist u srpskim narodnim bajkama” je Ana Krstić, onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije, jedine akreditovane škole za učenje srpskog jezika na onlajn časovima. Prijavite se i učite sa nama. Vidimo se!

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]