PRIJAVA UČESNIKA ZA KURS

 

Ocenite vaše znanje engleskog jezika od 1 do 5, gde je 1 najmanje znanje, a 5 najveće (obavezno):

Ocenite vaše znanje srpskog jezika od 1 do 5, gde je 1 najmanje znanje, a 5 najveće (obavezno):

Proverite koliki vam je protok interneta i unesite vrednosti (obavezno): kako proveriti brzinu interneta?

Da li imate solidan računar sa zvučnicima i kamerom? (obavezno)

Da li možete da obezbedite dva puta nedeljno po 45 minuta za časove srpskog jezika? (obavezno)

U slučaju maloletne dece, da li ste saglasni da date odobrenje za učešće u ovom projektu? (obavezno)


Da li ste već učestvovali na ovom programu? (obavezno)