Udruženje je osnovano 27.10.2017.godine u Nišu

 

*Izvod iz statuta udruženja

Uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje  pravnom odboru Udruženja. Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz  rilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1.  vog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

 

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost  akonskog zastupnika. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član Udruženja ima pravo da:

  • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
  • bira i bude biran u organe Udruženja;
  • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

 

Član je dužan da:

  • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  • učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
  • plaća članarinu ili bude oslobođen po odluci skupštine udurženja.
  • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.