Обрада граматике са најмлађима на онлајн часовима српског језика

Учење српског језика
22 окт 2021

Обрада граматике са најмлађима на онлајн часовима српског језика

 

Обрада граматике са најмлађима на онлајн часовима српског језика је веома специфична, али и занимљива. У онлајн настави српског језика као завичајног неретко се деси да учимо са веома младим полазницима, углавном у почетним разредима школе, некад и млађим. У том случају морамо водити рачуна о томе да садржај и материјале прилагодимо њиховом узрасту, али као и код свих других ученика, и личним интересовањима и афинитетима. Оно што нам је нарочито значајно јесте одржавање пажње наших малишана, која је, у њиховом узрасту, врло често кратка, а са њом постепено опада или се ни не развије мотивација за учење. Зато ћемо на примерима обраде појединих наставних јединица, или наставних делова илустровати како се материјал и начин рада прилагођава млађим ученицима.

 

Обрада презента са најмлађима на часовима српског језика

Потребно је нагласити да у онлајн настави српског као завичајног језика никако нема граматизирања током рада са изузетно младим ученицима. То није препоручљиво ни са ученицима других узраста, али се код старијих ученика ипак може говорити у нешто апстрактнијем граматичком контексту, како би научили основна граматичка правила, у овом случају, презента. Тако код одраслих ипак имамо већу слободу да обрађујемо класичан писани формат вежбања и задатака, а да у свом материјалу имамо јасно истакнута граматичка правила за формирање презента, његових наставака и класификације. Међутим, овакво експлицитно приступање не долази у обзир са најмлађима, јер не само да неће разумети већ ће и брзо изгубити концентрацију и остатак часа ће тећи изузетно тешко. Ми предлажемо учење презента преко учења свакодневних активности, односно глагола који означавају неку радњу, и то у свакој лекцији тематски треба одредити.

Учење презента са најмлађима

 

Дневне рутине

Корисно је давати ученицима да описују шаренолике илустрације са пуно догађаја.

Обрада дневних рутина са најмлађима на онлајн часовима
Обрада дневних рутина са најмлађима

 

Учимо род и број именица на часу српског као завичајног

Нагласићемо поново да и овој грамтичкој области у онлајн настави српског као завичајног са најмлађима никако не приступамо са сувопарним правилима ионако сувише апстрактних појмова грамтичког рода и броја именица. Напротив, то се најлакше учи једноставним илустрацијама у којима се ученик наводи да опише предмет или појаву коју види по очигледној карактеристици, при чему је наведен да употреби придев као опис именице. Исто важи уколико је то што је илустровано у множини. Наравно, оваквој вежби претходне узорни примери самог наставника, по чијем обрасцу ученици изводе своје закључке.

Учење броја на онлајн часовима

 

 

 

 

Дете је срећно.

 

Учење броја на онлајн часовима

 

 

 

 

 

Јабуке су црвене.

 

Учење рода на онлајн часовима

 

 

 

Јабука је зелена.

 

Обрада броја са најмлађима на часовима

 

 

 

Лептири су жути.

 

Обрада рода са најмлађима на часовима

 

 

 

Лептир је жут.

 

Наравно, и у овим лекцијама се ученику може задати да описује илустрације са развијеном радњом, а још занимљивије је задати му да опише своју собу, или чланове породице.

 

Падежи у онлајн настави српског као завичајног језика

 

Ова област је комплексна и захтева, било да су ваши ученици почетници, било да су нешто флуентнији, јер је падежне наставке у дечјем узрасту најбоље усвајати натуралистички, односно природним путем. Зато на часу треба креирати услове који ће подсећати на натуралистичко усвајање језика, односно креирати говорне ситуације.

Добри су паралелни примери употребе локатива и акузатива са истим предлогом:

Обрада падежа са најмлађима на часовима

 

Обрада падежа са најмлађима на часовима

Деца иду у ШКОЛУ.                                                                                                                   Деца су у ШКОЛИ.

 

Потом давање упутстава како да се дође до неког објекта, при чему се ученик подсећа и вокабулара о местима, али и о предлозима који означавају позицију:

 

За учење датива може се осмислити лекција: Нова година и Божић! При чему ће се посебна пажња посветити примерима у којима се описује размена поклона, односно коме је који поклон намењен и сл. Могућности су бројне, а увек је добро инкорпорирати лична интересовања ученика кад год можете, макар кроз комуникативне вежбе у којим ученик треба да да пример из свог живота.

Закључак

Да закључимо, на онлајн настави српског као завичајног са најмлађим ученицима треба радити што више преко илустрација, понављања, интерактивних игара, креирања једноставних говорних ситуација, али и водити рачуна о њиховим интересовањима. Видећете како њихова пажња остаје усмерена на час, а мотивација сваког часа расте. Чак и када приметите да пажња опада у току часа, направите паузу неком игром која не мора тесно бити везана за вашу наставну јединицу, али се обавезно служите српским језиком, те ће и кроз ту игру дете нешто научити.

Такође, са најмлађима који још увек не читају и пишу не треба инсистирати на вежбама које су писане природе, па исто тако и домаћи задаци морају бити креативнији: да одгледају неку епизоду цртаног филма на српском, па да вам препричају следећег часа, или да осмислите нека питања у вези са епизодом, да вам нацртају нешто, да спреме неко српско јело… Могућности су многобројне, али је важно да деци буде и забавно и корисно, односно да увек добијају повратну информацију од својих наставника.

 

Аутор текста “Обрада граматике са најмлађима на онлајн часовима српског језика” је Ана Крстић, онлајн предавач српског језика Академске српске асоцијације, једине акредитоване школе за учење српског језика на онлајн часовима. Пријавите се и учите са нама. Видимо се!

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]