Obrada gramatike sa najmlađima na onlajn časovima srpskog jezika

Učenje srpskog jezika
22 okt 2021

Obrada gramatike sa najmlađima na onlajn časovima srpskog jezika

 

Obrada gramatike sa najmlađima na onlajn časovima srpskog jezika je veoma specifična, ali i zanimljiva. U onlajn nastavi srpskog jezika kao zavičajnog neretko se desi da učimo sa veoma mladim polaznicima, uglavnom u početnim razredima škole, nekad i mlađim. U tom slučaju moramo voditi računa o tome da sadržaj i materijale prilagodimo njihovom uzrastu, ali kao i kod svih drugih učenika, i ličnim interesovanjima i afinitetima. Ono što nam je naročito značajno jeste održavanje pažnje naših mališana, koja je, u njihovom uzrastu, vrlo često kratka, a sa njom postepeno opada ili se ni ne razvije motivacija za učenje. Zato ćemo na primerima obrade pojedinih nastavnih jedinica, ili nastavnih delova ilustrovati kako se materijal i način rada prilagođava mlađim učenicima.

 

Obrada prezenta sa najmlađima na časovima srpskog jezika

Potrebno je naglasiti da u onlajn nastavi srpskog kao zavičajnog jezika nikako nema gramatiziranja tokom rada sa izuzetno mladim učenicima. To nije preporučljivo ni sa učenicima drugih uzrasta, ali se kod starijih učenika ipak može govoriti u nešto apstraktnijem gramatičkom kontekstu, kako bi naučili osnovna gramatička pravila, u ovom slučaju, prezenta. Tako kod odraslih ipak imamo veću slobodu da obrađujemo klasičan pisani format vežbanja i zadataka, a da u svom materijalu imamo jasno istaknuta gramatička pravila za formiranje prezenta, njegovih nastavaka i klasifikacije. Međutim, ovakvo eksplicitno pristupanje ne dolazi u obzir sa najmlađima, jer ne samo da neće razumeti već će i brzo izgubiti koncentraciju i ostatak časa će teći izuzetno teško. Mi predlažemo učenje prezenta preko učenja svakodnevnih aktivnosti, odnosno glagola koji označavaju neku radnju, i to u svakoj lekciji tematski treba odrediti.

Učenje prezenta sa najmlađima

 

Dnevne rutine

Korisno je davati učenicima da opisuju šarenolike ilustracije sa puno događaja.

Obrada dnevnih rutina sa najmlađima na onlajn časovima
Obrada dnevnih rutina sa najmlađima

 

Učimo rod i broj imenica na času srpskog kao zavičajnog

Naglasićemo ponovo da i ovoj gramtičkoj oblasti u onlajn nastavi srpskog kao zavičajnog sa najmlađima nikako ne pristupamo sa suvoparnim pravilima ionako suviše apstraktnih pojmova gramtičkog roda i broja imenica. Naprotiv, to se najlakše uči jednostavnim ilustracijama u kojima se učenik navodi da opiše predmet ili pojavu koju vidi po očiglednoj karakteristici, pri čemu je naveden da upotrebi pridev kao opis imenice. Isto važi ukoliko je to što je ilustrovano u množini. Naravno, ovakvoj vežbi prethodne uzorni primeri samog nastavnika, po čijem obrascu učenici izvode svoje zaključke.

Učenje broja na onlajn časovima

 

 

 

 

Dete je srećno.

 

Učenje broja na onlajn časovima

 

 

 

 

 

Jabuke su crvene.

 

Učenje roda na onlajn časovima

 

 

 

Jabuka je zelena.

 

Obrada broja sa najmlađima na časovima

 

 

 

Leptiri su žuti.

 

Obrada roda sa najmlađima na časovima

 

 

 

Leptir je žut.

 

Naravno, i u ovim lekcijama se učeniku može zadati da opisuje ilustracije sa razvijenom radnjom, a još zanimljivije je zadati mu da opiše svoju sobu, ili članove porodice.

 

Padeži u onlajn nastavi srpskog kao zavičajnog jezika

 

Ova oblast je kompleksna i zahteva, bilo da su vaši učenici početnici, bilo da su nešto fluentniji, jer je padežne nastavke u dečjem uzrastu najbolje usvajati naturalistički, odnosno prirodnim putem. Zato na času treba kreirati uslove koji će podsećati na naturalističko usvajanje jezika, odnosno kreirati govorne situacije.

Dobri su paralelni primeri upotrebe lokativa i akuzativa sa istim predlogom:

Obrada padeža sa najmlađima na časovima

 

Obrada padeža sa najmlađima na časovima

Deca idu u ŠKOLU.                                                                                                                   Deca su u ŠKOLI.

 

Potom davanje uputstava kako da se dođe do nekog objekta, pri čemu se učenik podseća i vokabulara o mestima, ali i o predlozima koji označavaju poziciju:

 

Za učenje dativa može se osmisliti lekcija: Nova godina i Božić! Pri čemu će se posebna pažnja posvetiti primerima u kojima se opisuje razmena poklona, odnosno kome je koji poklon namenjen i sl. Mogućnosti su brojne, a uvek je dobro inkorporirati lična interesovanja učenika kad god možete, makar kroz komunikativne vežbe u kojim učenik treba da da primer iz svog života.

Zaključak

Da zaključimo, na onlajn nastavi srpskog kao zavičajnog sa najmlađim učenicima treba raditi što više preko ilustracija, ponavljanja, interaktivnih igara, kreiranja jednostavnih govornih situacija, ali i voditi računa o njihovim interesovanjima. Videćete kako njihova pažnja ostaje usmerena na čas, a motivacija svakog časa raste. Čak i kada primetite da pažnja opada u toku časa, napravite pauzu nekom igrom koja ne mora tesno biti vezana za vašu nastavnu jedinicu, ali se obavezno služite srpskim jezikom, te će i kroz tu igru dete nešto naučiti.

Takođe, sa najmlađima koji još uvek ne čitaju i pišu ne treba insistirati na vežbama koje su pisane prirode, pa isto tako i domaći zadaci moraju biti kreativniji: da odgledaju neku epizodu crtanog filma na srpskom, pa da vam prepričaju sledećeg časa, ili da osmislite neka pitanja u vezi sa epizodom, da vam nacrtaju nešto, da spreme neko srpsko jelo… Mogućnosti su mnogobrojne, ali je važno da deci bude i zabavno i korisno, odnosno da uvek dobijaju povratnu informaciju od svojih nastavnika.

 

Autor teksta “Obrada gramatike sa najmlađima na onlajn časovima srpskog jezika” je Ana Krstić, onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije, jedine akreditovane škole za učenje srpskog jezika na onlajn časovima. Prijavite se i učite sa nama. Vidimo se!

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]