MILICA I MILAN, ZAŠTITNA LICA AKADEMSKE SRPSKE ASOCIJACIJE, STIGLI SU NA 7. SRPSKI FILMSKI FESTIVAL U ČIKAGU

Ove godine po prvi put se na Srpskom filmskom festivalu u Čikagu našao poster Akademske srpske Asocijacije na kome se nalaze Milica i Milan, zaštitna lica Akademske srpske Asocijacije zahvaljujući našem prijatelju Slavici Petrović, direktorku festivala i lista „Ogledalo“. Pored  filsmog festivala i lista „Ogledalo“ Slavica Petrović vodi i Srpsko...