METODIKA NASTAVE SRPSKOG KAO ZAVIČAJNOG JEZIKA

 

Udžbenik pod nazivom Metodika nastave srpskog kao zavičajnog jezika nastao je kao poruka autorovog nastojanja da se ukaže na potrebe savremenog i celovitog nastavnog (vaspitno-obrazovnog) procesa kroz inovativnu nastavnu tehnologiju koja se sastoji u primeni novih oblika, sredstava i metoda rada. Cilj je da se učeniku, koji sticajem okolnosti živi u inostranstvu, ukaže na specifičnosti maternjeg jezika kojim se ispisuje tradicija, mentalitet i identitet naroda kome pripada. Na taj način promeniće se njegov položaj u nastavi, kao i položaj nastavnika kao organizatora nastave i ostalih kreativnih aktivnosti na jeziku koji se čuje u porodici ili uskom okruženju. Iz tih razloga prof. dr Marina Janjić koncipira udžbenik koji će doprineti lakšem učenju maternjeg jezika u dijaspori kako bi se ponuđenim umetničkim i nastavnim sadržajima ličnost učenika srpske nacionalnosti prepoznala među različitim kulturama i jezicima.

Udžbenik se sastoji iz sedam celina koje potvrđuju ideju da je cilj obrazovanja i vaspitanja izgrađivanje celovite ličnosti koja će svojim znanjem bogatiti sebe, razumeti potrebe drugih, poštovati drugačije strukture ličnosti, uočavati lepote izabranih književnoumetničkih tekstova čemu doprinosi sloboda autora i izdavača udžbenika, uz poštovanje ciljeva i zadataka nastavnog programa odobrenog za rad u inostranstvu.

Prva celina Uvod ukazuje na potrebu savremenog pristupa nastavi srpskog jezika u inostranstvu i uvod autora u dosadašnje stanje ove vrste nastave.

Druga tematska celina odnosi se na karakteristike zavičajne pedagogije kako bi se dao odgovor na pitanje kome je zavičajna nastava srpskog jezika namenjena i kako joj treba prići. Autor insistira na savremenom pristupu uz korišćenje tekstovnih i drugih sredstava, medija i akustično-vizuelnih efekata.

U okviru treće celine Nastava srpskog jezika u inostranstvu kroz pet segmenata preciziraju se programski sadržaji ove nastave, ciljevi i zadaci za mlađi, srednji i stariji školski uzrast. Da bi ova nastava bila uspešna od velike su važnosti aktivnosti Ministarstva prosvete Republike Srbije, participacija roditelja, savremena edukacija nastavnika, učenje na daljinu itd.

Značaj i funkciju savremene nastavne tehnologije i informacionih sistema izvođenjem nastave onlajn putem skajpa u virtuelnim učionicama i organizacija te vrste nastave, autor obrazlaže u četvrtoj tematskoj celini. Ova celina zauzima centralno mesto jer ističe posebnost organizacije ove vrste nastave, planiranje aktivnosti, strukturu nastavnih časova, karakteristike udžbenika, saradnju sa roditeljima, rad u kombinovanoj uzrasnoj grupi, o kome govori poslednji pasus Zaključka ovog udžbenika.

Peta celina pod nazivom Bukvarska nastava ukazuje na metode rada sa učenicima u cilju upoznavanja sa posebnostima srpske azbuke, izgovorom glasova, pisanjem i učenjem čitanja. Ovaj segment rada sa decom koja su odvojena od centra maternjeg jezika treba da predstavlja osnovu za nadogradnju sadržaja koji su definisani programom ovoga predmeta. Autor ukazuje na potrebu dobre edukacije nastavnika koji će ovu nastavu uspešno izvoditi, i recipijenata da znanje o osnovama jezika funkcionalno usmeno i pismeno koriste. Ukazano je na strukturu bukvarske nastave kroz predbukvarski, bukvarski i poslebukvarski period. Recepcija ovih sadržaja je neophodna u savlađivanju integrativnih segmenata drugih predmeta. Dati su primeri realizacije časova grupnog i kompleksnog postupka obrade slova.

Zaključak u udžbeniku predstavlja integralni deo ukupnog teksta kroz sintezu istraženih mogućnosti realizacije nastave srpskog jezika u dijaspori. Kao dodatak date su praktične pripreme za časove nastave srpskog jezika. Autor je pri koncipiranju priprema za realizaciju časova ispoljio kreativnost i primerenost u izboru postupaka i metoda rada.

(Iz recenzije)

 

Kupi knjigu ->