Blagoslov Sinoda Srpske pravoslavne crkve za onlajn učenje srpskog kao zavičajnog i stranog jezika

 

Pored podrške i akdreditacije programa onlajn učenja srpskog kao zavičajnog i stranog jezika od strane Agencije za kvalifikacije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Akademska srpska asocijacija je dobila Blagoslov Sinoda Srpske pravoslavne crkve.

Akademska srpska asocijacija je  31. jula 2020. godine dobila Blagoslov Sinoda Srpske pravoslavne crkve za  programe onlajn učenja srpskog kao zavičajnog i stranog jezika.