D. R. Norveška

U okviru dobrovoljnog udruženja postoji učenje srpskog jezika.  Postoje dve grupe starija i mlađa deca. Moja deca su išla ranije, ali su sada izašli iz tog uzrasta, tako da nam Skajp časovi mnogo više odgovoraju. Sve pohvale za ideju!