albanska golgota, akademksa srpska asocijacija

Dan primirja u Prvom svetskom ratu

Istorija i kultura Srba kroz vekove
11 nov 2020

Dan primirja se obeležava danas u Srbiji ali i u svetu. Na današnji dan, 11. novembra 1918. godine, sile Antante potpisale su primirje sa Nemačkom, a time je označen kraj Prvog svetskog rata. Dokument o primirju potpisan je u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša, u šumi kod francuskog grada Kompjenja. Primirje je bilo na snazi sve do 28. juna 1919. godine, kada je zaključen i konačni mirovni sporazum u Versaju.

Prema podacima Konferencije mira u Parizu iz 1919. godine, Srbija je izgubila 1.247.435 ljudi, što je činilo 28% celokupnog srpskog stanovništva prema popisu iz 1914. godine. Od zadatih rana ili epidemije umrlo je ukupno 402.435 srpskih vojnika.

Od 2012. godine Dan primirja se proslavlja kao državni praznik.

dan primirja, onlajn čas srpskog, Akademska srpska asocijacija

Fotografija preuzeta sa:  http://skr.rs/PyD

 

 

Katarina Milenković

Ukoliko želite da učite sa nama srpski jezik prijavite se putem sledeće veze.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]