srpska porodica, akademska srpska asocijacija

Rodbinski odnosi kod Srba – ko je kome šta?

Kultura i moderna sredstva komunikacije
26 nov 2020

 

Srpska kultura je još od davnina pridavala veliki značaj porodici i rodbinskim odnosima a i mi to činimo na onlajn času srpskog jezika

 

na onlajn času srpskog

na onlajn času srpskog, srpska porodica, srpska kultura, Akademska srpska asocijacija

 

Srpska kultura je još od davnina pridavao veliki značaj porodici i rodbinskim odnosima. Nijedan važniji događaj u životu čoveka nije mogao proći bez pozivanja tetki, ujaka, stričeva, a pogotovo kumova, koji se u tradiciji Srba duboko poštuju i sa kojima stvaramo neku vrstu „svete vezeˮ. Pretpostavljamo da je iz ovog dubokog poštovanja članova porodice i rođaka i proistekao veliki broj naziva za svakog rođaka ponaosob.

O porodičnim odnosima na onlajn času srpskog jezika

Na ovo razmišljanje inspirisali su me časovi koje sam imala sa dvema učenicama, pri čemu je jedna od njih iz Amerike, a druga iz Kanade, sa engleskog govornog područja. Naime, dok smo učile nazive članova porodica, učenice su se i ranije susrele sa rečima – majka (mama), otac (tata), brat, sestra, baba, deda, tetka. „Problemˮ je nastao kod termina – ujak, ujna; stric, strina; teča; brat/sestra od tetke.

 

Sećam se komentara svojih učenica: „Ali, sve su to rođaci! Zašto je bitno naglasiti ko je ko?ˮ

na onlajn času srpskog

Sećam se komentara svojih učenica: „Ali, sve su to rođaci! Zašto je bitno naglasiti ko je ko?ˮ Ako ovo uporedimo sa engleskim terminima, lako ćemo uočiti koliko je srpski jezik komplikovaniji na ovom polju. U engleskom jeziku, osim reči kojima se imenuju najbliži članovi porodice (mother, father, brother, sister, grandfather, grandmother), upotrebljavaju se i termini uncle i aunt, ili opštije – cousin, za bilo kog rođaka, bez ikakve dalje distinkcije.

Zašto je to tako? Moguća su dva odgovora. Pre svega, engleski jezik daleko je prostiji i ekonomičniji od srpskog, te pretpostavljamo da su i na ovom polju „štedeli rečiˮ. Drugi odgovor verovatno leži u tradiciji srpskog naroda da se svaki član porodice i rodbine izuzetno poštuje, o čemu je već bilo reči. Ukoliko poštujemo svog ujaka, majkinog brata, onda moramo poštovati i njegovu ženu i zvati je ujnom. Isti slučaj imamo i sa očevim bratom, odnosno stricem, i njegovom ženom – strinom. Ukoliko već imamo rođenog brata ili sestru, onda su nam ostala braća i sestre – braća i sestre od tetke/strica/ujaka, i tu nema dileme.

 

Ovde treba pomenuti i kumstvo, kao poseban odnos koji se izuzetno neguje i poštuje u tradiciji Srba. Ko je kum?

na onlajn času srpskog

Rekli bismo da je to osoba sa kojom smo tokom života stvorili izuzetno prijateljstvo koje u određenom trenutku, tokom venčanja ili krštenja, poželimo da podignemo na viši nivo. Kumstvo se nasleđuje iz generacije u generaciju, kumova porodica poštuje se kao sopstvena i kumovi su uvek deo nekog značajnijeg događaja u životu jedne porodice. Kako i sama imam izuzetan odnos sa svojom kumom, uvek sam imala poteškoća da objasnim strancima šta je ona meni. Kada kažem „She is my best friendˮ, ovo „best friendˮ mi nikada nije zvučalo kao odgovarajući termin jer kuma to nije, kuma je ipak NEŠTO VIŠE. Pretpostavljam da je takav slučaj i kod ostalih Srba koji neguju poseban odnos sa kumovima. I zaista, kako strancima objasniti ko je kum?

 

Srpski jezik otišao je i dalje u imenovanju rođaka

na onlajn času srpskog

Srpski jezik otišao je i dalje u imenovanju rođaka, te tako imamo šuraka, šurnjaju, zaovu, i slično. Međutim, dovoljno je pomenuti samo one najbliže rođake i videti koliko je srpski jezik bogat u tom pogledu i koliko ponekad može biti teško objasniti drugima zbog čega je to tako. Čak i kada bismo uspeli da objasnimo, pitanje je da li bismo uspeli da prenesemo tu emociju koja je u nama još od najstarijih vremena. Rekli bismo da je to ipak samo „srpska stvarˮ.

Ključne reči: srpski jezik, engleski jezik, srpska tradicija, srpska kultura

Autor: Đurđina Ćirković, predavač Akademske srpske asocijacije

Ukoliko želite da učite sa nama zakažite prvi besplatni probni čas preko sledeće veze.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]