Idiomi na onlajn času srpskog, akademska srpska asocijacija

FRAZE I FRAZEOLOGIZMI NA ONLAJN ČASU SRPSKOG JEZIKA

Umetnost reči, jezik i komunikacijaUčenje srpskog jezika
19 feb 2021

Fraze na onlajn časovima srpskog

Na onlajn časovima srpskog jezika često učimo o nekim jezičkim pojavama koje su ujedno i odraz kulture jednog naroda. Za poslednji čas našeg druženja na onlajn kursu moja učenica je izrazila želju da nauči neke najčešće fraze i frazeologizme na srpskom jeziku, a moj je zadatak bio da objasnim njihova značenja, odnosno upotrebu, kao i poreklo, a da zajedno pronađemo ekvivalente u engleskom ili njenom prvom jeziku.

 

FRAZEOLOGIZMI I NJIHOVA ZNAČENJA NA ONLAJN ČASU SRPSKOG JEZIKA

U prvom delu našeg onlajn časa srpskog jezika upoznali smo se sa najčešćim frazeologizmima i njihovim značenjima, kao i sa poreklom i nastankom nekih od njih. Učenici je posebno drago bilo kada bi prepoznala značenja nekih od njih i našla ekvivalente u svom jeziku. Ovde iznosimo samo par njih kao ilustraciju.

 

Kajigana svetog Petra, Fraze na onlajn časovima srpskog, Akademska srpska asocijacija Kada je nešto skupo, kažemo da košta kao Svetog Petra kajgana.

Pretpostavlja se da je ova fraza došla iz grčkog jezika, u čijoj je varijanti u pitanju kajgana Svetog Đorđa, a da je po priči njegova kajgana u jednom hramu skupo stajala četiri gladna trgovca koji nisu mogli da izađu iz njega, dok ne plati svaki po zlatnik.

Po drugoj verziji, kajgana je skupo stajala samog Svetog Petra, koji se oglušio o Hristovu zapovest da ne pokušava da nahrani gladnu decu koju je čuvao, te se ta kajgana okamenila. Na engleskom ekvivalent kaže da nešto nekog košta jednu ruku i nogu (Costs an arm and leg).

 

 

Ako vam se iznenada mnogo posrećilo, kažemo da vam je pala sekira u med.

Ali kako je ovaj izraz nastao? Naime, ljudi sumed, Fraze na onlajn časovima srpskog, Akademska srpska asocijacija slučajno cepajući drva nailazili na med, koji bi tu nakupile pčele, što se smatralo izuzetnom srećom. Kako je vremenom izgubljen kontekst o poreklu ove izreke, nastala je i varijanta pala kašika u med, koja deluje dosta logičnije sa savremenog aspekta. Na engleskom je ekvivalent imati udar sreće (Have a stroke of luck).

 

kišobran, Fraze na onlajn časovima srpskog, Akademska srpska asocijacija

Mnogi Srbi znaju za izreku Lije kao iz kabla

 Ova fraza se upotrebljava kada hoćemo da naglasimo da mnogo i obilato pada kiša.

Međutim, mada većina prvo pomisli na kabl koji se uključuje u struju, zapravo je etimologija potpuno drugačija. U pitanju je direktan prevod iz nemačkog jezika (Es gießt wie aus Kübeln), što znači da kiša lije kao iz kofe, pri čemu je Kübel (kofa) samo transkribovano kao kabl. Ekvivalent na engleskom ukazuje da padaju mačke i psi (It’s raining cats and dogs).

 

 

 

 

Kada je neko mnogo pijan, često kažemo da je pijan kao letva ili pijan kao majka.

Obrazloženje o prvoj varijanti sasvim je logično, jer letva mora da je suva kada se upotrebljava za izgradnju, a kada se natopi vodom, ona se naduje i iskrivi, kao što se to dešava i pijanom čoveku. Međutim, kakve veze majka ima sa ovim značenjem?

Porođaj, Fraze na onlajn časovima srpskog, Akademska srpska asocijacija

Etimologija je zastarela, jer su se nekada u našim selima žene porađale uz pomoć babica koje su im davale da popiju alkohol, kako bi olakšale porođajne bolove i smanjile grčenje materice. Na engleskom je pak neko pijan kao tvor (Drunk as a skunk), ili kao lord (Drunk as a lord).

 

Fraze na onlajn časovima srpskog, ZADATAK DOPUNI FRAZEMSKO POREĐENJE

 

U drugom delu časa učenica je imala zadatak da dopuni frazemsko poređenje odgovarajućom rečju koja nedostaje, na osnovu intuicije, ili prethodnog znanja. Navodimo neke od tih poređenja.

 

Siromašan kao  crkveni mišmiš, Fraze na onlajn časovima srpskog, Akademska srpska asocijacija

Dosadan kao  muva (ili stenica)

Lud kao struja

Vredan kao  mrav (ili pčela)

Besan kao pas (ili ris)

Star kao Biblija

Gladan kao vuk

Zanimljivo je da su i u prvom jeziku učenice, kao i u većini evropskih jezika, velikim delom poređenja čoveka sa životinjom.

 

ŠTA ZNAČE OVE FRAZE?

ovce, Fraze na onlajn časovima srpskog, akademska srpska asocijacija

U trećem delu časa učenici su predstavljene neke učestale fraze, a uz moju pomoć, trebalo je da odredi njihovo značenje, koje je uglavnom bilo lakše izvesti, jer su zasnovane na metafori ili metonimiji. Evo nekoliko zanimljivih fraza.

Taj film nećeš gledati.  Značenje: To se neće dogoditi kako si ti zamislio.

Nećeš se ’leba najesti od toga.  Značenje: Taj posao/ zanimanje/ radnja nisu unosni.

Ustao je na levu nogu. Značenje: Ta osoba je nervozna i neraspoložena.

Hvatam zjala.  Značenje: Ta osoba se dosađuje. Bukvalno: hvata rukom svoja razjapljena zjala (usta) dok zeva.

Fali mu daska u glavi/ Nisu mu sve ovce na broju. Značenje: Nije sasvim normalna osoba.

Gladne mu oči.  Značenje: Halapljiva osoba, osoba koja žudi za nečim.

Ide/Juri kao muva bez glave. Značenje: Neoprezna osoba.

 

JUTJUB SNIMAK: NAĐI FRAZU!

(Prva železnička pruga u Srbiji)

            Na samom kraju časa pogledale smo snimak u kom je učenica imala zadatak da nađe frazu, a ujedno i da sasluša kratku priču o prvom vozu u Srbiji. Kako se govorilo o vozovima, reč je bila o frazi Prošao voz ili Ode voz, u značenju da  je kasno da se nešto promeni. U prilogu je link do Jutjub snimka emisije ,,Mala istorija Srbije”.

 

 

 

 

Fraze na onlajn časovima srpskog jezika, Akademska srpska asocijacija

                                                                                                                                                                                                                                                                       Autor teksta: Ana Krstić, onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije, prijavite se i učite sa nama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]