Govorna vežba “Moje najlepše putovanje” na času srpskog kao zavičajnog jezika

Učenje srpskog jezika
28 jul 2022

 

Govorna vežba Moje najlepše putovanje na času srpskog kao zavičajnog jezika

 

Govorna vežba Moje najlepše putovanje na času srpskog kao zavičajnog jezika – Kada na časovima srpskog kao zavičajnog jezika obrađujemo neku tematsku jedinicu, obično prvi čas posvećujemo upoznavanju sa leksikom, korisnim izrazima i gramatikom neophodnom za razgovor o datoj temi. Na narednom času pak primenjujemo to što smo naučili u vidu pismene ili govorne vežbe. Navešćemo primer govorne vežbe na temu Moje najlepše putovanje.

Priprema za govornu vežbu

Prethodni čas srpskog kao zavičajnog jezika je bio priprema za govornu vežbu. Taj čas smo započeli motivacijom u vidu gledanja snimka u kojem se mogu videti razne lepote Srbije. Razgovarali smo o odgledanom snimku i učenik je rekao koja je mesta sa snimka do sada posetio, a koja tek namerava.

Zatim smo obradili leksiku koja se tiče orijentacije u prostoru (prevozna sredstva, vremenske odrednice, glagoli kretanja). Obnovili smo gramatiku potrebnu za razgovor o prošlim putovanjima – perfekat glagola kretanja. Pored toga smo provežbali upotrebu akuzativa i lokativa koji se koriste za opisivanje kretanja ili mirovanja. Učenik je već upoznat sa ovim gramatičkim jedinicama sa prethodnih časova srpskog kao zavičajnog, te je ovaj čas služio za njihovo utvrđivanje i za proširivanje vokabulara.

govorna vežba, na času srpskog kao zavičajnog

preuzeto sa http://skr.rs/z4rD

Na kraju smo igrali kviz u kojem je učenik na osnovu opisa, pitanja i slika trebalo da pogodi o kom mestu u Srbiji se radi. Na taj način smo utvrdili i proširili znanje iz geografije i stvorili želju za posećivanjem mesta za koja učenik do sada nije znao.

moje najlepše putovanje, srpski kao zavičajni

preuzeto sa http://skr.rs/z4rQ

Čas govorne vežbe

Sam čas govorne vežbe smo započeli najavom teme i dijalogom sa učenikom o mestima na kojima je do sada bio. Cilj toga je analiza teme govorne vežbe i upoznanje sa opisivanjem kao oblikom izražavanja. Razgovarali smo o nekim od sledećih pitanja: na kojim kontinentima i u kojim zemljama je učenik do sada bio, šta mu se najviše svidelo, gde bi još voleo da ide. Nakon toga smo pristupili kreiranju plana izlaganja zapisivanjem sledećih pitanja:

 1. Opiši svoje omiljeno putovanje.
 2. Gde si putovao?
 3. Sa kime si putovao?
 4. Čime si putovao?
 5. Kako je izgledalo samo putovanje do željene destinacije?
 6. Koliko su dugo ostao u tom mestu?
 7. Kako si provodio vreme?
 8. Šta ti se svidelo, a šta ti se nije svidelo?
 9. Šta ti je ostavilo najveći utisak?
 10. Opiši neku smešnu situaciju ili anegdotu sa tog putovanja.
 11. Zbog čega je to tvoje najlepše putovanje?
 12. Da li bi opet otišao tamo?

Učenik je imao 15 minuta da zapiše odgovore u vidu teza za svoje izlaganje. Kada je završio pripremu, opisao je usmeno svoje omiljeno putovanje. U tome su mu dodatno pomagala nastavnikova potpitanja. Opisivanje je upotpunio pokazivanjem fotografija sa putovanja. Sve je prošlo u prijatnoj i opuštenoj atmosferi i mnogo smeha, naročito nakon opisivanja anegdota i raznih smešnih situacija. Na kraju smo analizirali dobre strane izlaganja, kao i to šta se može popraviti, osvrnuli smo se na strukturu, jezik i stil opisivanja i zaključili da je ova govorna vežba bila višesturko korisna. Pomogla je učeniku da se oslobodi da se usmeno izražava na srpskom jeziku, zatim da uspešno osmisli strukturu usmenog izlaganja i da iskaže svoje misli i osećanja. To je delovalo veoma podsticajno i motivišuće da nastavi da vežba komunikaciju na srpskom jeziku.

govorna vežba, moje najlepše putovanje

preuzeto sa http://skr.rs/z4r2

 

Autor teksta “Govorna vežba Moje najlepše putovanje na času srpskog kao zavičajnog jezika” je Isidora Jakšić Perović, onlajn predavač srpskog jezika Akademske srpske asocijacije, jedine akreditovane škole za učenje srpskog jezika na onlajn časovima. Prijavite se i učite sa nama. Vidimo se!

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]